تعداد افراد آنلاین 4 نفر
بازدید امروز 744 بار
بازدید ماه قبل 48,741 بار
بازدید کل 2,489,132 نفر

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو استعداد های درخشان در مقطع دکتری

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز و  داراي استعدادهاي درخشان در مقطع دكتري
(Ph.D)  براي نيمسال اول 99-1398 در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان، به استناد آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دروه تحصيلي دكتري ( ابلاغيه شماره 67272/21 مورخ 93/04/18 و اصلاحيه مربوط به آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري به شماره 237200/21 مورخ 93/12/16) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از بين دانش‌آموختگان و دانشجويان نيم‌سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد اقدام به پذيرش دانشجو براساس سوابق علمي، پژوهشي و مصاحبه علمي به صورت مازاد بر ظرفيت تعيين شده از بين متقاضيان در رشته‌هاي مرتبط جهت نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398در رشته‌ مهندسي پليمر و با رعايت كامل شرايط و قوانين مي نمايد.

1- شرايط عمومي پذيرش درخواست متقاضيان:
  1. دارا بودن صلاحيت عمومي به تشخيص هيات مركزي گزينش دانشجو كه توسط پژوهشگاه انجام مي پذيرد.
  2. نداشتن منع قانوني از ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.
2- شرايط اختصاصي پذيرش درخواست متقاضيان:
پژوهشگاه اختيار دارد حداكثر معادل بيست درصد از ظرفيت با آزمون شيوه آموزشي- پژوهشي دوره روزانه دكتري خود در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش‌آموختگان دوره كارشناسي‌ارشد داخل كشور و مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري (يا دانشجويان دوره كارشناسي‌ارشد داخل كه تا پايان شهريورماه سال درخواست پذيرش، دانش‌آموخته شوند) را  به صورت مازاد بر ظرفيت، با رعايت شرايط زير پذيرش كند:   
2-1- داشتن ميانگين كل 16 و بالاتر در دوره كارشناسي و ميانگين كل 17 و بالاتر (بدون احتساب نمره پايان‌نامه) در دوره كارشناسي‌ارشد (يا ميانگين همتراز شده هر يك از دوره‌هاي مذكور طبق دستورالعمل مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه)
تبصره: در مورد متقاضياني كه ميانگين كل كارشناسي پيوسته آن‌ها كمتر از 16 و يا ميانگين كل (بدون احتساب پايان‌نامه) مقطع كارشناسي‌ارشد آن‌ها كمتر از 17 باشد، ميانگين همتراز طبق پرتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد. و چنانچه ميانگين همتراز شده باز هم كمتر از موارد اعلام شده باشد، قابل قبول نخواهد بود و پژوهشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال ثبت‌نام اين دسته از متقاضيان نخواهد داشت.
2-2- بيش از دوسال از تاريخ دانش‌آموختگي متقاضي نگذشته باشد
2-3- كسب حداقل 60 امتياز از فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطابق جدول ارزشيابي پيوست (كاربرگ شماره 2)
2-4- احراز شرايط اختصاصي پژوهشگاه
2-5-كسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان (MCHE يا معادل آن در ساير آزمون‌ها) ‌قبل از آزمون جامع دكتري (مطابق با آيين‌نامه دوره دكتري مصوب وزارت)
2-5- پذيرش افراد مشمول اين آيين‌نامه، در همان رشته تحصيلي يا رشته‌هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد متقاضي، به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان‌پذير است.
2-6- تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده براساس اين آيين‌نامه، مجاز نيست.
2-7- اسامي پذيرفته‌شدگان توسط پژوهشگاه براي تاييد صلاحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال مي‌شود و قطعي شدن ثبت‌نام منوط به تاييد سازمان مذكور مي‌باشد.
3- مدارك مورد نياز
3-1 تصوير كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه
3-2- يك قطعه عكس 4*3 با ذكر مشخصات در پشت عكس ها
3-3- گواهي پايان تحصيلات و ريز نمرات مقطع كارشناسي به همراه تصوير آن
3-4- گواهي پايان تحصيلات و ريز نمرات مقطع كارشناسي‌ارشد به همراه تصوير آن
3-5- گواهي صورتجلسه دفاعيه پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد با درج نمره و درجه پايان‌نامه
3-6- چكيده پايان‌نامه مقطع كارشناسي‌ارشد (حداكثر 3 صفحه)
تبصره: دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد بايد گواهي اشتغال به تحصيل و نيز تعهد اتمام دوره مزبور تا پايان شهريور ماه سال 1398 را ضميمه نمايند.
3-7- توصيه نامه از استاد راهنما و نيز دو استاد مرتبط با رشته تحصيلي
3-8- تصاوير كليه فعاليت‌هاي آموزشي و هر گونه مداركي دال بر مشخص نمودن نخبگي متقاضي باشد.
3-9- تصوير كامل صفحات مقالات پذيرش يا چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي
3-10- تصوير گواهي پذيرش قطعي (با ذكر تاريخ دقيق پذيرش) براي مقالات چاپ نشده و تصوير كامل متن مقاله ارائه شده به مسئولين مجله و مكاتبات مربوط
3-11- گواهي نمره زبان
4-10- از ارائه مقالات ثبت‌نام شده(submitted به شدت پرهيز شود.
4- مهلت مراجعه، ارائه مدارك و تكميل كاربرگ تقاضاي پذيرش:
4-1- متقاضيان بايد كاربرگ درخواست (كاربرگ شماره 1)‌ را تکمیل و به همراه سایر مدارك اعلام شده به صورت حضوري حداكثر تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه مورخ 97/02/31 به مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران (خانم بخشنده شماره تماس:‌ 48662284) به آدرس اتوبان تهران – كرج – كيلومتر 15 – بعداز پيكان شهر –  شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، تحويل نمايند.
5- تذكرات و نكات مهم:
5-1- به مدارك ناقص و يا دريافت پس از تاريخ ذكر شده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
5-2- متقاضي بايد در صورت دعوت به مصاحبه علمي يك نسخه از پايان نامه كارشناسي‌ارشد خود را نيز به همراه داشته باشد.
5-3-دانشجوي شاغل به تحصيل در صورت پذيرش، چنانچه تا پايان شهريور 1398 فارغ التحصيل نگردد قبولي وي منتفي خواهد شد.
5-4- با توجه به محدوديت ظرفيت پذيرش،  ارزيابي تخصصي مطابق با آيين‌نامه مذكور توسط گروه آمووزشي مربوطه صورت خواهد پذيرفت و اسامي نفرات پذيرفته شده از طريق سايت پژوهشگاه اعلام خواهد گرديد. لذا ارسال مدارك، ثبت‌نام و انجام مصاحبه حقي را براي پذيرش در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران براي داوطلبان ايجاد نمي‌نمايد.
5-5- به مداركي كه خارج از مهلت تعيين شده ارسال گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد. آخرين مهلت تحويل مدارك 98/02/31 خواهد بود.
5-6- دارا بودن شرايط ثبت نام در دوره دكتري بدون آزمون به منزله قبولي تلقي نمي‌گردد و پذيرش در اين دوره براساس ظرفيت موجود و توانايي علمي افراد و تاييد صلاحيت عمومي و تاييد سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.
 
مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
   1398/2/8 11:31

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )