تعداد افراد آنلاین 2 نفر
بازدید امروز 232 بار
بازدید ماه قبل 59,954 بار
بازدید کل 2,226,582 نفر

شرایط مزایده عمومی مهد کودک


شرايط مزایده عمومي مهد كودك
 
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در نظر دارد بهره­ برداری از مهد كودك خود را به همراه امكانات و تجهيزات موجود به صورت عقد اجاره يكساله از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. مقتضي است متقاضیان می­ بایست پيشنهاد خود را با رعايت شرايط زير ارائه نمايند.
 
1- موضوع مزایده: اجاره مهد كودك خود را به همراه امكانات و تجهيزات موجود درفضایی به مساحت تقریبی 500 متر مربع مشتمل بر6 اتاق، 2آشپزخانه، 3 سرويس بهداشتي و داراي برق، آب، گاز، تلفن، سيستم فن‌كويل
2-محل مهد كودك : پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران واقع در كيلومتر 15 اتوبان تهران- كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش.
3-مدت قرارداد يكسال از تاريخ شروع قرارداد مي‌باشد.
4-مبلغ تضمين شركت در مزایده 10.000.000 ريال مي‌باشد كه بايستي طي رسيد بانكي جداگانه به حساب سپرده شماره  0285609097  نزد بانك تجارت باجه پليمر به نام پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران واريز و يا ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق در وجه پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران اخذ و به ضميمه مدارك تحويل گردد.
5-زمان و محل اخذ اسناد مزایده 96/11/18 لغايت 24/11/96  و دبيرخانه پژوهشگاه مي­باشد.
6-زمان و محل تحويل اسناد مزایده از تاريخ 96/12/04 لغايت 96/12/09  و به دبيرخانه پژوهشگاه مي­باشد. بديهي است پيشنهادات واصله پس از تاريخ فوق قابل بررسي و ترتيب اثر نخواهد بود.
7-تمامي اسناد مزایده بايد به امضاء مقام مجاز و تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت تسليم شود.
8-پيشنهاد‌هاي ارسالي در تاريخ 96/12/12 بازگشايي و بررسي و نتيجه حداكثر تا يك هفته پس از بازگشايي اعلام خواهد شد.
9-پژوهشگاه در رد يا قبول هر يك و يا كليه پيشنهادها مختار است.
10-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد پژوهشگاه نگهداري مي‌گردد و در صورت خودداري هر يك از برندگان از انعقاد قرارداد در زمان مقرر، سپرده ايشان به نفع پژوهشگاه ضبط خواهد شد و هرگونه اعتراض در خصوص ضبط سپرده ساقط است.
11-پيشنهاد دهندگان بايستي اسناد خود را در سه پاكت به شرح زير قرار داده و پس از لاك و مهر، آن را تحويل دبيرخانه پژوهشگاه نمايند و رسيد دريافت نمايند.
 
 
 
پاكت الف)
- رسيد اسناد تضمين شركت در مزایده
پاكت ب)
- اوراق شرايط مزایده به صورت تاييد شده
- در صورت حقوقی بودن پیشنهاد دهنده، آخرین اساسنامه که مجوز فعالیت مربوطه در آن قید شده باشد و در صورت حقیقی بودن پیشنهاد دهنده، سوابق کاری
- سوابق كاري، گواهي يا مجوز سازمان بهزيستي و مدارك شغلي مربوطه
(كليه اسناد ياد شده مي­بايست با مهر و امضاي پیشنهاد دهنده و یا مقام مجاز باشد)           

 پاكت ج)
دانلود فرم پيشنهادقيمت
پيشنهاد قيمت موضوع مزايده به صورت اجاره ماهانه
"لازم به توضیح است، پيشنهاد برنامه كاري از عوامل موثر در انتخاب برنده مزایده به شمار مي­آيد"
به مدارك ارسالي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
12– هرگونه تغيير در مفاد شرايط مزایده به منزله نقص در پيشنهاد تلقي شده و مردود اعلام مي­شود.
13– فرد حقيقي يا حقوقي شركت كننده در مزايده نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي(مصوب سال 1337) نبوده و همچنين ممنوع المعامله نباشد.
14– برنده مزایده می­بایست توان مالی پرداخت حداقل دو ماه هزینه­ های متعلقه (اعم از صورت وضعیت و اجاره بهاي پرداختی) را داشته باشد.
15– پژوهشگاه نظارت بر حسن انجام كار، بهداشت عمومی و کیفیت و کمیت امور مربوطه را به عهده خواهد داشت.
16– هزينه چاپ آگهي و ساير هزينه هاي مزایده بر عهده برنده مزایده است.
17– بازدید از مهد كودك پس از هماهنگی با مدیر امور اداری و پششتیبانی پژوهشگاه و کسب مجوز مقدور خواهد بود.

 

   1396/11/18 10:21

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )