تعداد افراد آنلاین 2 نفر
بازدید امروز 526 بار
بازدید ماه قبل 52,796 بار
بازدید کل 2,741,899 نفر
طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم و تسهیلات ویژه پژوهشگاه پلیمر به محققان پسادکتری
.


پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران با همکاری بنیاد ملی نخبگان اقدام به جذب محققين پسادکتری ، دوره فرصت مطالعاتي، همكاري با اساتيد مدعو و همچنين انجام سخنراني و برگزاري كارگاه از فارغ‌التحصیلان ايراني غير مقيم می‌کند. لیست حوزه‌های تخصصی مورد نظر و شرایط همکاری، در ادامه ذکر شده است.
حوزه‌های تخصصی مورد نظر برای جذب پژوهشگر پسادکتری عبارتند از:
 • Rubbers
 • Plastics
 • Composites
 • Polyurethane
 • Fibers and nano polymers
 • Paints and surface coatings
 • Adhesive and resin
 • Novel drug delivery system
 • Polymer science
 • Polymeric Biomaterials
 • Process modeling and control
 • Polymerization engineering
 • Polymerization catalyst
 • Gas conversion
 • Engineering design and construction
 • Petrochemical synthesis
 • Poly olefines

تسهيلات ويژه پژوهشگاه پليمر به محققان پسادكتري جذب شده از طرح همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور
 • امكان استفاده از باشگاه ورزشي و استخر
 • ارائه كمك هزينه اياب و ذهاب
 • اولويت در جذب هيات علمي  در صورت اعلام نياز
 • امكان استفاده از درمانگاه و طب فيزيكي پژوهشگاه
 • امكان استفاده از مهد كودك
 • امكان استفاده از رستوران
 • امكان استفاده از خوابگاه هاي مجهز
 • امكان همكاري با مركز رشد
 • امكان همكاري با دفاتر كارآفرينيتسهيلات پسا دكترا
دانش آموختگان دوره دکترا در یكی از 100 دانشگاه‌ برتر دنیا (بر اساس رده‌بندی برترین دانشگاه‌های دنیا كه سالانه توسط QS منتشر می‌شود) كه ترجیحاً از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها بیش از 3 سال نگذشته باشد، می‌توانند به مدت یکسال از این تسهیلات استفاده نمایند.
گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس نيازهاي تحقیقاتی پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و يا پيشنهاد متقاضي انجام می شود.

تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:

 •  اختصاص مبلغ ماهانه 40،000،000 ریال (به‌میزان حقوق استادیار پایه 1) پس از كسر كليه كسورات قانوني جهت پرداخت حقوق، مزایا به دانش آموخته به ‌مدت یک سال  .
 •  اختصاص مبلغ 200 ميليون ريال به ازای هر یك از مشمولان طرح به ‌عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری.
 • ارائه بيمه هاي اشتغال و تكميلي توسط بنياد ملي نخبگان به هر يك از مشمولان از تاريخ شروع قرارداد به مدت يكسال
 • اختصاص کمک هزینه سفر جهت ارائه مقاله شفاهی در کنفرانس­های بین المللی معتبر به پایگاه تخصصی همکار به عنوان اعتبار پژوهانه سفر خارجی به هر يك از دانش ­آموختگان بر اساس جدول ذیل؛
 
نوع هزينه بليط پرواز تا 4 ساعت بليط پرواز تا 8 ساعت بليط پرواز بيش از 8 ساعت
مبلغ حمايتي 20 ميليون ريال 30 ميليون ريال 50 ميليون ريال
 
 
 • اختصاص فضای استقرار جهت بهره‌مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری توسط پژوهشگاه.
شرایط همکاری متقاضیان پسادکتری:
 • داشتن سابقه پژوهشی یا صنعتی مرتبط در مراکز تحقیقاتی یا شرکت‌های فناوری معتبر امتیازآور است.
 • حضور تمام‌وقت در پژوهشگاه پليمر الزامی است.
 • پذیرفته شدگان زیر نظر اعضاي هيات علمي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران فعالیت خواهند کرد.
 • این دوره یک ساله بوده، ولی امکان تمدید آن برای سال دوم نیز وجود دارد.
 • پرداخت حقوق ماهانه به دانش‌آموخته منوط به تأیید استاد میزبان می‌باشد.
 
برای ثبت‌نام به (سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی)  مراجعه کرده و در هنگام ثبت‌نام، پایگاه «پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران» را به عنوان میزبان خود انتخاب یا ذکر نمائید.

 
  

تسهيلات دوره فرصت مطالعاتي
اساتید هر یك از 400 دانشگاه‌ برتر دنیا (بر اساس رده‌بندی برترین دانشگاه‌های دنیا كه سالانه توسط QS منتشر می‌شود) می‌توانند به مدت حداقل 3 ماه تا یکسال از این تسهیلات استفاده نمایند.

گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس بررسي پيشنهاد تحقیقاتی ارائه شده توسط متقاضي در كميته امور بين الملل پژوهشگاه انجام می‌شود.
تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:
 • اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران جهت پرداخت حقوق، مزایا، به اساتید به مدت حداقل 3 ماه تا یكسال
 • اختصاص كمك هزينه سفر به استاد بر اساس جدول ذيل :
نوع هزينه بليط پرواز تا 4 ساعت بليط پرواز تا 8 ساعت بليط پرواز بيش از 8 ساعت
مبلغ حمايتي 20 ميليون ريال 30 ميليون ريال 50 ميليون ريال
 
 • اختصاص مبلغ ماهیانه 30 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت استاد درصورت نیاز استاد
 • اختصاص مبلغ حداكثر 600 میلیون ریال به ازای هر یك از مشمولان طرح مناسب با مدت دوره به ‌عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری سالانه
 • ارائه بیمه مصونیت مدنی به استاد توسط معاونت از تاریخ شروع قرارداد
 • اختصاص فضای استقرار جهت بهره‌مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری توسط پژوهشگاه
 
برای ثبت‌نام به (سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی)  مراجعه کرده و در هنگام ثبت‌نام، پایگاه «پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران» را به عنوان میزبان خود انتخاب یا ذکر نمائید.

 
  

تسهيلات حمايت از همكاري با اساتيد مدعو و معين
اساتيد يكي از دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي برتر مي توانند به مدت حداقل يك ماه در سال از اين حمايت استفاده نمايند.
تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:
 • اختصاص كمك هزینه سفربه استاد بر اساس جدول ذيل:
 
نوع هزينه بليط پرواز تا 4 ساعت بليط پرواز تا 8 ساعت بليط پرواز بيش از 8 ساعت
مبلغ حمايتي 20 ميليون ريال 30 ميليون ريال 50 ميليون ريال
 
 
 • اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتی اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران جهت پرداخت حقوق، مزايا، بيمه و ماليات به اساتيد.
 • اختصاص مبلغ ماهیانه 30 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت درصورت نیاز استاد.
 • ارائه بیمه مصونیت مدنی به استاد توسط معاونت از تاریخ شروع قرارداد.


تسهيلات حمايت از انجام سخنراني و برگزاري كارگاه
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران با همکاری بنیاد ملی نخبگان اقدام به برگزاری سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تخصصی توسط متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور می‌کند.
اساتید، متخصصان، كارآفرینان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس موضوع پیشنهادی سخنرانی یا کارگاه توسط كميته امور بين الملل پژوهشگاه انجام می‌شود.

تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد:
 • اختصاص كمك هزينه سفر به مشمولال بر اساس جدول ذيل :
نوع هزينه بليط پرواز تا 4 ساعت بليط پرواز تا 8 ساعت بليط پرواز بيش از 8 ساعت
مبلغ حمايتي 20 ميليون ريال 30 ميليون ريال 50 ميليون ريال
 
 
 • فراهم نمودن شرایط برگزاری کارگاه یا سمینار در محیط تخصصی مناسب و با حضور دست اندرکاران علمی و حرفه‌ای مرتبط
 •  در صورتی که مشمول حمایت، یکی از دانشمندان یا متخصصان برجسته جهانی باشد(که در زمینه علمی یا حرفه‌ای خود در سطح جهانی شناخته شده‌ است) حمایت‌های مالی فوق به دو برابر افزایش می‌یابد.
برای ثبت‌نام به (سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی)  مراجعه کرده و در هنگام ثبت‌نام، پایگاه «پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران» را به عنوان میزبان خود انتخاب یا ذکر نمائید.
 
 
لينك سايت بنياد براي ثبت نام (سامانه همكاري با متخصصان و دانشمندان برجسته ايراني)
http://international.bmn.ir/
لينك QS
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
 
1395/3/24

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.2/10 (تعداد آرا 57 نفر )