وظایف مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

-         نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین پژوهشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف.

-         نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها.

-         حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده­های مرتبط با پژوهشگاه و استماع اظهارت، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی.

-         مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.

-         پیگیری مسائل حقوقی و پرونده­های ارجاعی در دادگاهها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه.

-         انجام مشاوره و ارائه راهنمایی واحدهای مختلف پژوهشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد.

-         تدوین اساسنامه­ها و آیین­نامه­های مورد نیاز.

-         همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه­بندی کلیه قراردادها و مصوبات.

-         تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته­های تخصصی.

-         تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که معترض حقوق پژوهشگاه در زمینه­های مختلف هستند.

-         انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و ...)

-         انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

علیرضا مصدق

مدير امور حقوقي

a.mosadegh@ippi.ac.ir

44787199


علی مشهدی زاده

کارشناس

A.Mashhadizadeh@ippi.ac.ir

48662049