پژوهشكده مهندسي

در اين پژوهشكده، تحقيق و مطالعه در زمينة انواع كاتاليست‌هاي پليمريزاسيون اولفين‌ها و بررسي‌هاي سينيتيكي و ترموديناميكي واكنش‌هاي پليمريزاسيون و همچنين توسعه فن‌آوري توليد پليمرها در مقياس نيمه‌صنعتي، با استفاده از روش‌هاي مدل‌سازي، شبيه‌سازي و طراحي فرايند‌هاي پليمر شدن و ساير فرايندهاي مرتبط انجام مي‌گيرد.

با توجه به برنامه گسترش توليد پليمرهاي پرمصرف در شركت صنايع پتروشيمي ايران اكثر فعاليت‌هاي اين پژوهشكده در راستاي حل نيازهاي علمي و تكنولوژي مجتمع‌هاي پتروشيميايي مي‌باشد.

پروژه‌هاي محوري پژوهشكده:

- توليد نيمه‌صنعتي كاتاليست‌هاي مورد استفاده براي توليد پلي‌پروپيلن

- مطالعه و تهيه پايه‌هاي كاتاليست‌هاي زيگلرناتا

- دستيابي به اسناد دانش فني كاتاليست متالوسن و فرامتالوسن براي پليمريزاسيون  الفين‌ها در اشل آزمايشگاهي

- مدلسازي و شبيه‌سازي دانه‌هاي پليمري در پليمريزاسيون كاتاليستي هتروژن الفين‌ها

- توليد پلي‌الفين‌هاي دوقله‌اي در اشل 5 ليتري

پروژه‌هاي مهم خاتمه يافته:

- توليد صنعتي پلي‌استايرن

- توليد نيمه صنعتي كوپليمراستايرن اكريلونيتريل (SAN)

- تهيه دانش فني توليد نيمه‌صنعتي رزين‌هاي مبدل يون

- طراحي واحد نيمه صنعتي چند منظوره براي توليد پلي‌الفين‌ها

- سنتز انواع كاتاليست‌هاي زيگلرناتا براي پليمريزاسيون الفين‌ها

 اين پژوهشكده شامل 3 گروه است:

1- گروه كاتاليست‌هاي پليمريزاسيون

2- گروه مهندسي پليمريزاسيون

3- گروه مدلسازي و كنترل فرآيند

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

عزیزاله نودهی

رئیس پژوهشکده

A.Nodehi@ippi.ac.ir

44787028

48662505

 

جعفر یوسفی

مسئول دفتر

J.Yousefi@ippi.ac.ir

 

48662094