پایان موفقیت آمیز 2 طرح پژوهشی

دو طرح پژوهشی دیگر با موفقیت به پایان رسید. طرح‌های «تهيه و ارزيابي نانوذرات ژلاتين اصلاح شده حاوي ژن با كاربرد ضد سرطان » و «پليمريزاسيون استايرن به روش آنيوني: بررسي اثر غلظت مونومر، غلظت آغازگر و تأثير دماي واكنش بر اوزان مولكولي و شاخص پراكندگي» که به ترتیب اجرای آنها را دکتر فرزاد لاهوتی فرد و دکتر فرشید ضیایی بر عهده داشتند، با موفقیت به اتمام رسیدند.