تصویب 1 طرح جدید پژوهشی

 

 شورای پژوهشی طرح پژوهشي سنتز دانه هاي متخلخل پلي استايرن دي وينيل بنزن با سطح تخلخل بيش از 1000 متر مربع بر گرم به عنوان پايه جاذب را تصویب کرد.

اجرای این طرح را دكتر محمود پروازي نيا به عهده خواهد داشت.