امور اداري و پشتيباني

 • اجراي سياست­ها و خط مشي­هاي پژوهشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ، استخدامي و پشتيباني
 • نظارت بر حسن انجام فعاليت­هاي واحدهاي تابعه
 • تهيه و تنظيم آيين­نامه­ها و بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذي­ربط بر اساس ضوابط ومصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تأييد.
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراقب به هيأت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري
 • مطالعه و بررسي رسته­هاي شغلي مشاغل و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذي­ربط با همكاري گروه بودجه، تشكيلات و تحول اداري پژوهشگاه
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل پژوهشگاه
 • برنامه­ريزي در جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز پژهشگاه و ارائه طرح­ها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيأت علمي و غيرهيأت علمي
 • پيش بيني ترفيع وتغييرگروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط
 • همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمان­ها، اموال و تأسيسات.
 • انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذي­ربط.
 • شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان
 • نظارت در انجام كليه امور خدماتي پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف
 • تهيه طرح­هاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرح­هاي مزبور
 • برنامه­ريزي و نظارت بر روش­هاي مطلوب اداره امور استخدامي پژوهشگاه
 • نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي­هاي لازم
 • همكاري در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف نمودار و پست­هاي سازماني پژوهشگاه با گروه بودجه تشكيلات و تحول اداري پژوهشگاه
 • نظارت بر امور حضور و غياب، طرح تمام وقت، اضافه­كاري و انتصاب كاركنان(هيأت علمي و غيرهيأت علمي)
 • مشاركت در جلسات و كميسيون­هاي مختلف و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم.
 • رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم
 • نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه.
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.
 • انجام و نظارت بر امور قبض انبار،توزيع و ثبت تجهيزات و كالاهاي مصرفي اداري(انبار داري).
 • انجام و نظارت بر امور حمل و نقل پرسنل با مترو و خريدهاي اداري و پژوهشي توسط واحد نقليه.
 • انجام و نظارت بر امور ثبت و خروج نامه­هاي اداري (انجام امور دبيرخانه)
 • رسيدگي و نظارت جهت امور رفاهي و خدماتي و پشتيباني دانشجويان

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

محمد دانشگر

مدیر امور اداری

M.Daneshgar@ippi.ac.ir

48662028