اعطای تسهیلات ویژه به نفرات برتر کنکور دکتری
 
 
به نفرات برتر کنکور دکتری (رتبه‌های 1 تا 15) در صورت پذیرش در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال تحصیلی 1404-1403 تسهیلات ویژه‌ای ارائه خواهد شد.