اعطای تسهیلات ویژه به نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری


به نفرات برتر کنکور دکتری وکارشناسی ارشد(رتبه‌های 1 تا 15) در صورت پذیرش در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۲ تسهیلات ویژه‌ای ارائه خواهد شد.