سخنرانی دکتر نکومنش در سمینار توقف خام فروشی منابع نفت و گاز و جایگزینی آن با زنجیره پیش رونده تولید ارزش افزوده ملی

 

سمینار توقف خام فروشی منابع نفت و گاز و جایگزینی آن با زنجیره پیش رونده تولید ارزش افزوده ملی روز دوشنبه با حضور چند تن از شخصیت های علمی کشور برگزار شد.

دکتر نکومنش رئیس پژوهشگاه در این سمینار با اشاره به اینکه ایران دارای بزرگترین ذخایر نفتی و گاز دنیاست به معرفی مسیرهای فناوری قابل دسترس برای مقابله با خام فروشی در صنعت  نفت شاخه پتروشیمی پرداخت.

 وی مسیرهای محوری فناوری قابل دسترسي در حوزه نفت را در 4 محور  ارتقای ته ماندهای نفتی به سمت محصولات استراتژیک، حرکت از سمت هیدروکربنهای سبک گازی (متان) به سمت محصولات باارزش تر، پلیمرهای مهندسی و  شكل دهي صنايع پائين دستي بر مبناي صادرات معرفی کرد.

رئیس پژوهشگاه در این نشست که به دعوت بخش خصوصی انجام شده بود گفت: امروز ما با تولید حدود 500 هزار بشکه در روز (نفت کوره) با توجه به ظرفیت کلی پالایش 1.9 میلیون بشکه در روز در کشور، مشکلات زیست محیطی  و سخت تر شدن قوانین زیست محیطی در سطح جهانی برای استفاده از ته ماندها IMO 2020 مواجهیم و با سرمایه گذاری بر روی طرح هایی نظیر ارتقای ته ماندهای نفتی به سمت محصولات استراتژیک  می توانیم با طراحی و فرمولاسیون کاتالیستهای FCC و RFCC، طراحی و فرمولاسیون کاتالیستهای تصفیه گوگرد از گازوئیل GHT، توسعه و تکمیل زیرساختی و از کاتالیستهای خانواده FCC دست پیدا کنیم و این پژوهش با موفقیت در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به رتبه اول و یا دوم ایران از لحاظ دارا بودن منابع گاز طبیعی (عمدتا متان)، پایین بودن دانسیته این حامل انرژی و محدودیت در صادرات آن و فراوان و در دسترس و ارزان بودن این حامل انرژی در داخل کشور ، حرکت از سمت هیدروکربنهای سبک گازی (متان) به سمت محصولات باارزش تر از دیگر محورهای قابل دسترسی درکشور  برای مقابله با خام فروشی در صنایع نفت و گاز است.

پلیمرهای مهندسی از دیگر محورهای سخنرانی دکتر نکومنش در این سمینار بود. وی با اشاره به ظرفیت تولیدی مقرون به صرفه از ارزش افزوده متوسط و بالای این  پلیمرها  یاد کرد و گفت: با یک سرمایه گذاری متوسط و قابل انجام توسط بخش خصوصی می توان به محصولاتی با تنوع تولید و کاربرد در این زمینه دست پیدا کرد.

 رئیس پژوهشگاه در بخش پایانی سخنانش شكل دهي صنايع پائين دستي بر مبناي صادرات را یکی دیگر از محورهای فناوری قابل دسترس در جهت  پایان دادن به خام فروشی منابع کشور دانست و گفت: همدلي و همكاري فعال همه دست اندركاران در صادرات قطعات شكل گرفته ی پليمري، زمينه تحقيقات كارا و موثر، زمينه اشتغال  و افزايش شديد درآمد از این طریق راهکار قابل دسترسی است که می تواند نجاتبخش کشور از فروش خام ذخایر گازی و نفتی باشد.