برگزاری نشست با مدیران مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

 

نشست با مدیران مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران با هدف صادرات محصولات و خدمات پژوهشگاه به خارج از کشور برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر نکومنش رئیس پژوهشگاه، دکتر ثابت معاون فناوری و دکتر احسانی رئیس مرکز رشد پلیمر برگزار شد، راهکارهای صادرات محصولات دانش بنیان مورد بررسی و امضای یک تفاهم نامه در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است این نشست در حاشیه نخستین مجمع فناوری و نوآوری استان تهران در محل کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد.

نخستین مجمع فناوری و نوآوری استان تهران با هدف ایجاد ارتباط و هم افزایی نهادها و فعالان حوزه علم فناوری استان تهران با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر حناچی شهردار تهران و دکتر بند پی استاندار تهران برگزار شد.