دوازدهمین شماره سال بيست و نهم مجله Iranian Polymer Journal


دوازدهمین شماره سال بيست و نهم مجله
منتشر شد و هم‌اكنون به صورت آنلاين در دسترس است، كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان و پژوهشگران براي بهره‌برداري مي‌توانند   به آدرس زير مراجعه فرماييد.