معرفي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران


پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در سال 1365 با هدف  توسعه علوم و فناوري  مواد پليمري و پتروشيميايي، تربيت نيروي انساني متخصص و پژوهشگر، تقويت ارتباط  با صنعت و دانشگاه، رفع نيازهاي كشور در اين رشته فني و مشاركت در توليد جهاني علم به اهتمام معاون اجرائي نخست‌وزير وقت آغاز به كار كرد و در آبان ماه سال1375با حضور رئيس جمهور وقت افتتاح شد.
 هم اكنون اين مجتمع با زيربناي 45000 مترمربع درزميني به مساحت 17 هكتار شامل آزمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها، كتابخانه، سالن آمفي‌تئاتر، مركز كامپيوتر، قسمت‌هاي اداري‌و‌مالي و بخش‌هاي خدمات پشتيباني، مركز رشد فناوري پليمر، خانه‌هاي سازماني اساتيد، درمانگاه و مهمانسراست.
 محققان پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران بعنوان سرمايه اصلي اين پژوهشگاه در طي سال‌هاي فعاليت خود علاوه بر اجراي موفقيت‌آميز طرح هاي پژوهشي كاربردي، صنعتي، توسعه اي وبنيادي و ارائه هزاران خدمات آزمايشگاهي به صنعت پليمر با چاپ مقالات در نشريات علمي و پژوهشي در داخل و خارج كشور مشاركت گسترده اي در توليد جهاني علم داشته اند. اين پژوهشگاه در كنار فعاليت‌هاي اصلي پژوهشي با برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت و بلند مدت و تأسيس رشته‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي پليمر و برپائي سمينارهاي علمي ملي و بين‌المللي نقش موثري  در تربيت نيروي انساني متخصص و پژوهشگر داشته است.