اهداف پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

1- ماموریت گرایی در توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم و فناوری مواد و مصنوعات پلیمری، مهندسی پلیمرها و دست یابی به علوم و فناوری های نوین در زمینه یاد شده به نحوی که بتواند سرآمدی این زمینه را در کشور تأمین کند.

2- زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط با علوم و مواد پلیمری و نوآوری در موضوعات یاد شده

3- تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

4- همکاری در تربیت محقق و متخصص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری