مدیریت حراست پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

http://www.ippi.ac.ir/uploads/index_402.jpg

گزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبري در ارتباط با جايگاه حراست

باید بامردم مرتبط باشید، اطلاعات مردمی براي شما ناگزير است، شما با همه سرويس‌هاي اطلاعاتي دنيا که بعضي شان تجهيزات و ابزار خيلي پيشرفته دارند فرق داريد، رابطه خود را بامردم محکم کنيد، كاري كنيد كه مردم با شما قربة الي الله همكاري كنند.

مهمترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است زیرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است. عشق ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظايف اصلي مسئولان نظام اسلامي است و مسئولان در برخورد با لغزشهاي احتمالي مردم بايد همراه با عفو و گذشت برخورد نمايند. چشم پوشي از خطاهاي قابل اغماض مردم را، متفاوت از برخورد با قانون شکنان و گروه‌ها و باند‌هاي خاص منفعت جو و قدرت طلب بدانيد، منفعت عامه مردم بر منفعت گروه‌هاي خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجوئي‌هاي اين گروه‌ها و باند‌ها ظلم و بي عدالتي است.

حراست پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با  عنایت به منویات مقام معظم رهبری برآن بوده است که همدلي و همزباني، تقويت فعاليت هاي موثر در يك فضاي صميمي و همدل  را سرلوحه فعالیت های خویش نماید.

استفاده از راهبرد حراست اجتماعی " به مفهوم بهره مندی از سرمایه معنوی و گرانمایه انسانی در پژوهشگاه به منظور دستیابی به حراست کارآمد مورد توجه و تأکید این واحد می باشد". نگاه حراست در پژوهشگاه یک نگاه  فرهنگي است و بر اين اعتقاديم كه اگر كار براي رضاي خدا صورت پذيرد ترس از نهاد نظارتي وجود نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

ناصر خوئینی

رئیس حراست

N.Khoeini@ippi.ac.ir

48662084