وظایف مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

-    نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین پژوهشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف.

 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها.
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده­ های مرتبط با پژوهشگاه و استماع اظهارت، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی.
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.
 • پیگیری مسائل حقوقی و پرونده­ های ارجاعی در دادگاهها، دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه.
 • انجام مشاوره و ارائه راهنمایی واحدهای مختلف پژوهشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهند شد.
 • تدوین اساسنامه­ها و آیین­نامه­ های مورد نیاز.
 • همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه­ بندی کلیه قراردادها و مصوبات.
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته­ های تخصصی.
 • تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که معترض حقوق پژوهشگاه در زمینه­ های مختلف هستند.
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و ...)
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.


نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

علیرضا مصدق

مدير امور حقوقي

a.mosadegh@ippi.ac.ir

44787199


علی مشهدی زاده

کارشناس

A.Mashhadizadeh@ippi.ac.ir

48662049