قطب علمي پلي‌يورتانبا عنايت به اينكه پلي‌يورتانها از پليمرهاي ويژه با خواص مطلوب و منحصربفردي مي‌باشند بطوريكه مي‌توان محصولاتي از اين پليمر با نرمي ژلاتين تا سختي استخوان توليد و مصرف نمود و تنوع محصولات توليدي از اين پليمر بسيار زياد مي‌باشد و شامل الاستومرها، چسبها، رنگها و روكش‌ها، اسفنجهاي مختلف اعم از نرم و نيمه سخت و سخت، مواد مصرفي در تهيه و ساخت اعضاء مصنوعي بدن مانند قلب مصنوعي، شش مصنوعي، استخوان مصنوعي، پوست مصنوعي، بدليل سازگاري خوب اين پليمر با، بدن انسان مي‌شود. بنابراين تنوع محصولات وگستردگي كاربري موجب شده است كه در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران گروه مستقل پژوهشي پلي‌يورتان تشكيل شود. اين گروه پژوهشي تنها گروه تخصصي و منسجم اين پليمرها در كشور مي‌باشد كه به فعاليت علمي در زمينه مواد و مصولات حاصل از اين پليمركه توليد ومصرف آن دركشور به شدت در حال گسترش است  مشغول مي باشد. با توجه به نكات فوق الذكرو نياز ومصرف روز افزون مواد يورتاني در كشوروتقاضاي گسترده بازاربه مشاوره واجراي پروژه هاي تخصصي پلي يورتان در زمینه بهینه­سازی و فرمولاسیون تهیه محصولات یورتانی (الاستومر، فوم، چسب و رزین) با استفاده از مواد اولیه تولیدی داخل کشور به منظور جایگزینی محصولات وارداتی با آنها و قطع وابستگی با بکارگیری توان علمی و تولیدی بومی و وجود توانمندي ، تخصص ودانش لازم در پژوهشگاه پليمر وپتروشيمي ايران،و با توجه به نقشه جامع علمی کشور. سند چشم انداز و قانون برنامه 5 ساله دولت،  قطب علمي پلي يورتان در این پژوخشگاه تشکیل شده است.


اهداف قطب

اهداف كلي قطب علمي پلي يورتان عبارتند از:

 • دستيابي به آخرين يافته‌هاي علمي و فناوري‌هاي نوين در زمينه مواد يورتاني
 • مشاركت در گسترش مرزهاي دانش و اعتلاي موقعيت علمي كشور در زمينه مواد و محصولات  پلي‌يورتان
 • توليد دانش فني و پاسخگوئي به نيازهاي كاربردي صنايع مربوط كشور با اجراي طرحهاي پژوهشي مرتبط
 • تربيت و پرورش پژوهشگران برجسته در تخصص مربوطه و ارايه دوره‌هاي دكتري و پسا دكتري
 • ايجاد محيط علمي و تحقيقاتي پويا ومولد علم وهمچنين تقويت فعاليت هاي علمي وفناورانه گروهي
 • شناسايي و تدوين نيازهاي تحقيقاتي صنايع مرتبط با پلي‌يورتان در كشور
 • كسب مرجعيت علمي وفناوري در زمينه تخصصي پلي يورتان
 • ارتباط با نخبگان ايراني مقيم داخل و خارج از كشور در زمينه مربوطه و جلب مشاركت و همكاري آنها
 • مشاوره وتصميم سازي در برنامه ريزي علمي واجرايي
 • فراهم آوردن زمينه براي مشاركت مراكز علمي بين المللي در مسير توليد علم وتوسعه فناوري در داخل كشور
 • آينده نگري و تدوين راهبرد علمي در زمينه تخصصي  پلي يورتان


روشهاي اجراي برنامه

روشهاي اجراي برنامه براي تحقق اهداف عبارتند از:

 • تعريف و انجام پروژه‌هاي مرتبط با نياز صنايع پلي يورتان كشور
 • تعريف و انجام پروژه‌هاي بنيادي در مرزهاي دانش
 • تدوين و ارايه مقالات علمي در مجلات علمي پژوهشي بين‌المللي
 • اجراي پروژه‌هاي زير بنايي در راستاي اصلاح روشهاي توليد مواد و محصولات يورتاني
 • ارايه مشاوره به صنايع توليدي مواد اوليه و محصولات يورتاني به منظور توليد مواد ومصنوعات با كيفيت
 • اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي براي صنايع ذيربط وبالابردن دانش عمومي
 • تدوين استانداردهاي لازم و همكاري با اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي براي محصولات يورتاني
 • تربيت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
 • پذيرش دانشجويان پسادكتري وفراهم آوردن زمينه هاي فرصت مطالعاتي براي متقاضيان داخل وخارج كشور
 • توسعه ارتباطات بين المللي
 • فراهم ساختن امكان مشاركت و همكاري متخصصان و پژوهشگران برجسته ساير دانشگاهها ومراكز پژوهشي در تحقق برنامه هاي قطب علمي
 • اجراي طرحهاي پژوهشي مورد نياز براي حل معضلات جاري كشور
 • همگامي باسازمانهاي مرتبط از قبيل وزارت صنایع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،سازمان حفاظت مجیط زیست و شهرداری ها جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه وحفظ محیط زیست و اجراي پروژه هاي بازيافت مصنوعات از رده خارج شده وضايعاتي


همكاران اصلي برنامه


همكاران اصلي برنامه و مسئوليت هر يك از آنها عبارت است از:

دكتر مهدي باريكاني (مسئول و مجري پلي‌يورتانهاي مقاوم حرارتي وپايه آبي و زيستي)

دكتر محمد برمر (مسئول و مجري پروژه‌هاي غلظت دهنده و فومهاي پلي‌يورتاني)

دكتر شهرام مهدي‌پورعطائي (مسئول و مجري پروژه‌هاي تهيه مواد اوليه پلي‌ال و پليمرهاي خاص ايميدي مقاوم حرارتي)

دكتر حميد يگانه (مسئول و مجري پروژه‌هاي تهيه مواد اوليه ايزوسياناتي و پليمرهاي خاص آميدي مقاوم حرارتي ورزین های یورتانی)

دكتر محمد رضا نبيد (مسئول و مجري پروژه‌هاي تهيه مواد اوليه پلي‌يورتانها و مواد پيشرفته وپر شاخه ای پليمري)
دكتر سيد علي هاشمي (مسئول و مجري پروژه‌هاي تهيه مواد ميكرو ونانوكپسول و هيدروژل هاي پليمري)

دكتر محمد باقر تيموري (مسئول و مجري پروژه‌هاي تهيه مواداوليه شيميايي وپتروشيميايي)

دکتر بهشتی: (مسئول و مجري پروژه‌هاي بکارگیری فومهای پلي يورتاني در محصولات کامپوزیتی مورد نیاز کشور
دکتر سيد حسين سعيدپور (مسئول و مجري پروژه‌هاي مصارف رزین هاي پلي يورتاني و امور بین­الملل قطب)


نام ،درجه علمي و تخصص اعضاء اصلي

نام

درجه علمي

گروه

تماس

مهدي باريكاني

استاد

پلي‌يورتان(پژوهشگاه پليمر)

M.Barikani@ippi.ac.ir

محمد برمر

دانشيار

پلي‌يورتان( پژوهشگاه پليمر)

M.Barmar@ippi.ac.ir

حميد يگانه

استاد

پلي‌يورتان( پژوهشگاه پليمر)

H .Yeganeh@ippi.ac.ir

شهرام مهدي‌پور عطائي

استاد

پلي‌يورتان( پژوهشگاه پليمر)

S.Mehdipour@ippi.ac.ir

محمد رضا نبيد

دانشيار

شيمي پليمر(دانشگاه شهيد بهشتي)

M-nabid@sbu.ac.ir

سيد علي هاشمي

استاد

سامانه هاي نوين پليمري( پژوهشگاه پليمر)

S.A.Hashemi@ippi.ac.ir

محمد باقر تيموري

استاديار

شيمي (دانشگاه خوارزمي)

teimouri@tmu.ac.ir

سيد حسين سعيدپور

استاد

Birmingham City University

Hossein.saidpour@bcu.ac.uk

محمد حسين بهشتي

استاد

كامپوزيت( پژوهشگاه پليمر)

M.Beheshty@ippi.ac.ir