ثبت اختراعات

تدوين و ثبت نوآوري‌هاي قابل صنعتي شدن يك پژوهشگر در قالب ثبت اختراع، يكي از ضرورياتي است كه اهميت آن امروزه بيش از گذشته احساس مي‌شود. با انجام ثبت اختراع، مخترع كل اختراع خود را براي جامعه افشا مي‌كند كه اين كار به پيشرفت جامعه بشري و توليد فناوري مي‌انجامد و در ازاي آن، جامعه حقوق انحصاري اختراع را در جهت كسب منفعت در مدت زمان مشخص به مخترع اعطا مي­كند. در همين راستا، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به عنوان قطب پژوهشی و علمی کشور در زمینه علوم و فناوري پلیمر و پتروشیمی سعي در ارائه دستاوردهاي حاصل شده با كمك فعالیت‌های شبانه­روزی پژوهشگران، و محققین خود به جامعه دارد. در ادامه مشخصات ثبت اختراع هاي بين المللي و همچنين ثبت اختراع هاي داخلي سالهاي اخير پژوهشگاه آورده شده است

فرآیند داوری اختراع مراجعین خارج از پژوهشگاه

1-    دریافت درخواست داوری از اداره ثبت اختراعات(مالكيت معنوي قوه قضائيه)

2-    تماس با مخترع از طريق پست الكترونيكي و ارسال مدارك اختراع توسط مخترع به اين واحد 

3-    اعلام هزينه داوري و شماره حساب به مخترع از طريق پست الكترونيكي

4-    پرداخت هزينه داوري و ارسال کپی رسید بانکی توسط مخترع به آدرس tto@ippi.ac.ir  

5-    انجام ارزیابی توسط داور پرونده

6-     ارسال پاسخ نامه استعلام به اداره ثبت اختراعات

توجه : حداقل زمان داوری و بررسی اظهارنامه دو ماه می باشد.

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

یاسر جهانگیری

کارشناس

Y.Jahangiri@ippi.ac.ir

48662066