معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشي از معاونت‌هاي اصلي پژوهشگاه است كه وظيفه برنامه‌ريزي و پشتيباني علمي و فني امور پژوهشي پژوهشگاه را برعهده دارد. همچنین فعالیت‌های مرتبط با مسائل آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیز از دیگر مسئولیت‌های این معاونت است. مهم‌ترین وظایف معاونت پژوهشي به‌شرح ذيل است:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پژوهشگاه.

 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای پژوهشگاه.

 • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های پژوهشگاه.

 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی، کتابخانه­ها و بانکهای اطلاعاتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه­های مربوط.

 • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی.

 • اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.

 • کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی پژوهشگاه براساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.

 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه پژوهشگاه جهت ارائه به رئیس پژوهشگاه.

 • ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

 • همکاری در ارئه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین پژوهشگاه و سایر موسسات.

 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای سایر موسسات و دستگاه های اجرایی.

 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور ( اعم از مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب.

 • تهیه برنامه پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی پژوهشگاه.

 • بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای پژوهشی.

 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.

 • بررسي و اتخاذ تصميم‌هاي مقتضي در خصوص فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي پژوهشگاه،

 • کمک در تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و آموزشي،

 • همكاري در اداره امور هيئت مميزه و همكاري با دبيرخانه هيئت امناي پژوهشگاه،

 • نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي و آموزشي،

 • اتخاذ تمهيدات لازم جهت ارتقاي كيفيت پژوهش و آموزش،

 • تشكيل جلسات شوراي پژوهشي و شوراي پژوهشگاه،

 • اداره امور واحدهاي تابعه معاونت،

 • بررسي لزوم خريد يا جابه‌جايي دستگاه‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي،

 

حوزه معاونت پژوهشی پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ازبخش‌هاي ذيل تشکیل شده است:

 

 • مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 •  مديريت آزمايشگاه‌هاي مركزي

 •  اداره كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني

 •  اداره نشر

 

 

 

در سال‌هاي اخير، جذب پژوهشگر در دوره پسادكتري در تخصص‌هاي ويژه مرتبط با علوم و فناوري پليمر در اولويت‌هاي پژوهشگاه قرار گرفته است. اين فرايند از طريق جذب متقاضيان داراي مدرك دكتري كه در 5 سال گذشته فارغ‌التحصيل شده‌اند صورت مي‌پذيرد.
جهت تكميل فرم تقاضا به لينك زير مراجعه و فرم تكميل‌شده به نشاني الكترونيكي r.taheri@ippi.ac.ir  ارسال شود.

 

دستورالعمل پذیرش در دوره فرصت پژوهشی پسا دکتری 

فرم مشخصات پژوهشگر پسادكتري
دفتر معاونت
دفتر معاونت هماهنگي‌هاي مربوط به مراجعات و كليه فعاليت‌هاي ارجاعي را انجام مي‌دهد. تهيه، ارسال، ثبت و بايگاني نامه‌ها و همچنين ثبت مأموريت‌ها و مرخصي‌هاي اعضاي هيئت علمي از كارهاي روزمره اين دفتر است.

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

حميد يگانه

معاونت پژوهشی

H.Yeganeh@ippi.ac.ir

44787024