معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشي از معاونت‌هاي اصلي پژوهشگاه است كه وظيفه برنامه‌ريزي و پشتيباني علمي و فني امور پژوهشي پژوهشگاه را برعهده دارد. همچنین فعالیت‌های مرتبط با مسائل آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیز از دیگر مسئولیت‌های این معاونت است. مهم‌ترین وظایف معاونت پژوهشي به‌شرح ذيل است:

 • بررسي و اتخاذ تصميم‌هاي مقتضي در خصوص فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي پژوهشگاه،
 • کمک در تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و آموزشي،
 • همكاري در اداره امور هيئت مميزه و همكاري با دبيرخانه هيئت امناي پژوهشگاه،
 • نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي و آموزشي،
 • اتخاذ تمهيدات لازم جهت ارتقاي كيفيت پژوهش و آموزش،
 • تشكيل جلسات شوراي پژوهشي و شوراي پژوهشگاه،
 • اداره امور واحدهاي تابعه معاونت،
 • بررسي لزوم خريد يا جابه‌جايي دستگاه‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي،

حوزه معاونت پژوهشی پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ازبخش‌هاي ذيل تشکیل شده است:

 • مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
 •  مديريت آزمايشگاه‌هاي مركزي
 •  اداره كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني
 •  اداره نشر

در سال‌هاي اخير، جذب پژوهشگر در دوره پسادكتري در تخصص‌هاي ويژه مرتبط با علوم و فناوري پليمر در اولويت‌هاي پژوهشگاه قرار گرفته است. اين فرايند از طريق جذب متقاضيان داراي مدرك دكتري كه در 5 سال گذشته فارغ‌التحصيل شده‌اند صورت مي‌پذيرد.
جهت تكميل فرم تقاضا به لينك زير مراجعه و فرم تكميل‌شده به نشاني الكترونيكي r.taheri@ippi.ac.ir يا z.djalali@ippi.ac.ir ارسال شود.
فرم مشخصات پژوهشگر پسادكتري
دفتر معاونت
دفتر معاونت هماهنگي‌هاي مربوط به مراجعات و كليه فعاليت‌هاي ارجاعي را انجام مي‌دهد. تهيه، ارسال، ثبت و بايگاني نامه‌ها و همچنين ثبت مأموريت‌ها و مرخصي‌هاي اعضاي هيئت علمي از كارهاي روزمره اين دفتر است.

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

حسن آقا عربی

معاونت پژوهشی

H.arabi@ippi.ac.ir

44787024


عاطفه چمی

مسئول دفتر

a.chami@ippi.ac.ir

48662087