كتابخانه و مركز اطلاع رساني

كتابخانه و مركز اطلاع رساني پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به عنوان يك كتابخانه تخصصي -  پژوهشي همزمان با تأسيس پژوهشگاه در سال 1365 با هدف فراهم آوري، تهيه و نگهداري منابع علـمي در زمينه عـلوم و تكنـولوژي پليـمر آغاز به كار كرد و هم اكنون يكي از غني ترين مركز اطلاعات علوم،تكنولوژي و مهندسي پليمر مي باشد كه داراي بخش هاي ذيل مي باشد:

 بخش سفارش و فراهم آوري منابع

 شناسايي، تهيه، انتخاب، گزينش، گردآوري و به طور كلي فراهم آوري منابع علمي از وظايف اين بخش مي باشد. اين بخش كليه منابع علمي مورد نياز جامعه كتابخانه اعم از كتب لاتين _ فارسي، نشريات ادواري لاتين _ فارسي، پايگاههاي اطلاعاتي، استانداردها، مجموعه مقالات سمينار و كنفرانسهاي داخلي _ خارجي و غيره را به طرق مختلف و با فرمتهاي متنوع اعم از چاپي و الكترونيكي بصورت  On-Lineو در فضاي مجازي تهيه مي نمايد.

  به طور كلي وظيفه اين بخش خريد، اشتراك، مبادله و اهداء منابع علمي در اشكال مختلف و روزآمد نگه داشتن مجموعه مي باشد. هر نوع منابع موجود در كتـابخانه در اين بخـش ثبت مي شود. در حال حاضر منابع موجود در كتابخانه به شرح ذيل مي باشد:

 مجموع كتب فارسي:

5580  جلد

مجموع كتب لاتين: پايگاه سيويليکا

9922  جلد

پايان‏نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتری:

1101 عنوان

گزارش فني و پروژه و سمينار دانشجويي

1305 عنوان

كتب لاتين الكترونيكي

2000 عنوان

بخش فهرست نويسي و نمايه سازي (پردازش اطلاعات)

 سازماندهي، رده بندي، فهرست نويسي و نمايه سازي منابع علمي از وظايف اين بخش است.

 كليه منابع علمي اعم از كتب، منابع ديداري -  شنيداري، پايان نامه ها، استانداردها، گزارش پروژه هاي تحقيقاتي، مجموعه مقالات كنفرانسها و سمينارها با فرمتهاي مختلف، به صورت كامپيوتري در اين بخش فهرست نويسي، نمايه سازي و آماده سازي مي شوند. اطلاعات كتاب شناختي كليه منابع علمي با بسته نرم افزار سيمرغ (نوسا) تحت وب پردازش، ذخيره و بازيابي مي شود كه هم اكنون اطلاعات كتابشناختي منابع علمي كتابخانه از طريق شبكه پژوهشگاه و به صورت Lan و Wan قابل دسترس و جستجو مي باشد.

اطلاعات كتاب شناختي منابع علمي اين كتابخانه روی شبكه سيمرغ  نيز قابل دسترس مي باشد.

بخش امانت

اين بخش وظيفه خدمات و سرويس دهي به مراجعان از منابع و كتب اماني فارسي و لاتين را برعهده دارد. بخش امانت كتابخانه مجموعه غني از كتب علمي در زمينه علوم و تكنولوژي پليمر مي باشد كه مورد استفاده محققان و پژوهشگران است. و با توجه به اينكه اين كتابخانه بخش ديداري - شنيداري مجزايي ندارد. منابع ديداري و شنيداري نيز در اين واحد نگهداري و امانت داده مي شود.

سيستم رده بندي كتابخانه LC بوده و به صورت قفسه باز اداره مي شود.

بخش مرجع ، اسناد و مدارك علمي

 اين بخش داراي منابع مرجع غني از دايره المعارفها، منابع راهنما، دستنامه ها، سالنامه ها و واژه نامه هاي عمومي و تخصصي است. علاوه بر منابع فوق تعداد قابل توجهي پايان نامه هاي دانشجويي كارشناسي ارشد و دكتري، گزارش پروژه هاي تحقيقاتي، مجموعه مقالات كنفرانسها و سمينارهاي ملي -بين المللي، جزوات كارگاههاي آموزشي در اين بخش نگهداري مي شود.

 بخش نشريات ادواري

درسالهاي اخير كتابخانه  مجلات علمي لاتين را به صورت چاپي مشترك نمي باشد و دسترسي به مجلات علمي لاتين فقط به صورت On-Line مي باشد ولی  پژوهشگاه از سال 2017 (1396) به علت هزينه بالای اشتراک پايگاهها و عدم توانايی پژوهشگاه در تأمين اعتبار، به پايگاههای اطلاعاتی و مجلات الکترونيکی از جمله مجلاتScience Direct   و John Wiley دسترسی نداشت و مقالات مورد نياز اعضاء را از طريق خدمات تأمين مدرک، تهيه می کرد.ولي اشتراک مجلات فارسي داخلي را به صورت چاپي می باشد و هرساله در اول سال جديد تعدادي مجله تخصصي داخلي را مشترك و در اختيار مراجعان قرار مي دهد .

بخش  خدمات اطلاع رساني و تامين مدرك

   وظيفه اين بخش ارائه خدمات جستجو و اطلاع يابي از پايگاههاي اطلاعاتي، منابع و مجلات الكترونيكي و سايتهاي علمي -  تخصصي به مراجعان مي باشد. هر ساله با توجه به نياز اعضاي هيأت علمي و محققان تعدادي پايگاه اطلاعاتـي و منـابع الكتـرونيكـي به صورت On-Line مشترك و دراختيار اعضاء قرار مي گيرد.

  راهنمايي ، آموزش و آشنايي مراجعان جهت اطلاع يابي و جستجو از منابع الكترونيك از وظايف اين بخش است و با توجه به افزايش حجم اطلاعات علمي توليد شده در علوم مختلف و محدوديت فضا و بودجه كتابخانه ها امكان خريد، ذخيره و نگهداري همه نيازهاي جامعه كتابخانه براي آن كتابخانه مقدور و مقرون به صرفه نمي باشد. لذا اشتراك منابع، امانت بين كتابخانه اي و خدمات تحويل مدرك امر رايج در كتابخانه ها مي باشد كه در بخـش تأمين مدرك صورت مي گيرد.

  بخش تأمين مدرك كتابخانه پژوهشگاه نيز از طريق قراردادهاي في مابين ، كنسرسيوم تامين منابع علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منابع مورد نياز اعضاء را كه در كتابخانه موجود نيست، از كتابخانه هاي دانشگاهي و مراكز پژوهشي، شركتهاي اطلاع رساني، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری تهيه مي نمايد.


کتابخانه دیجیتال (Dl)

در سال 1396 کتابخانه پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران با استفاده از نرم افزار کتابخانه دیجیتال شرکت نوسا کتابخانه دیجیتال خود را راه اندازی کرد و هم اکنون پایان نامه ها و کتابهای لاتین بصورت آن -لاین قابل دسترس و مطالعه می باشند.   

آدرس کتابخانه دیجیتال: Digital-library.ippi.ac.ir  

عضويت در كتابخانه

  دانش آموختگان علوم و مهندسي پليمر و محققان و پژوهشگران اين رشته و همچنين مراكز و مؤسسات پژوهشي، صنعتي و ... مي توانند عضو كتابخانه شده و از امكانات و منابع علمي اين كتابخانه استفاده نمايند.

تلفن هاي كتابخانه و اطلاع رساني:

پژوهشگاه:   44787000 -021 (20 خط)

مستقيم:   48662050 - 021  

داخلي: اطلاع رساني: 486602011 -  كتابخانه48662012

فاكس:  23-44787021 - 021

آدرس پست الکترونيکی:     library@ippi.ac.ir

آدرس وب سايت:   http://www.ippi.ac.ir

آدرس پستي:  تهران، آزاد راه تهران - كرج، كيلومتر 15، خروجي شماره 15، شهرك علم و فناوري پژوهش،بلوار پژوهش ، کدپستی:13115-14977 صندوق پستي:  112/14975

 

كاركنان كتابخانه و مرکز اطلاع رساني

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

تلفن

عکس

حمزه غفاری آذر

رئيس كتابخانه و مركز اطلاع رسانی

H.Ghaffari@ippi.ac.ir

48662050

 

علی مختارزاده

اطلاع ‏رساني و خدمات تأمين مدرك

A.Mokhtarzadeh@ippi.ac.ir

48662011

 

فاطمه وکیلی

خدمات فني(سفارشات و فهرست نويسي) و خدمات امانت و مرجع

F.Vakili@ippi.ac.ir

48662305