مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي

  تربيت نيروي انساني متخصص براي صنايع پليمري و ارتقاي سطح علمي كارشناسان علوم و تكنولوژي پليمر در كشور يكي از اهداف اصلي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران است. اداره آموزش و تحصيلات تكميلي از بدو تاسيس تاكنون از طريق فعاليتهاي آموزشي و برگزاري سمينارهاي علمي در راستاي تحقق اين اهداف كوشش نموده است.
 فعاليتهاي آموزشي مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي را مي‌توان در سه دسته طبقه بندي نمود:
- دوره هاي تحصيلات تكميلي
- برگزاري سمينارها و سخنراني‌هاي علمي
- همكاريهاي آموزشي با دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

 

  دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

 الف) دوره كارشناسي ارشد
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران فعاليتهاي آموزشي بلند مدت (تحصيلات تكميلي) را از سال 1368
با همكاري دانشگاه تهران در قالب برگزاري مشترك دوره كارشناسي ارشد مهندسي پليمر آغاز كرد. طي اين دوره (از سال 1373-1368) مجموعاٌ 46 كارشناس ارشد در شش دوره تحصيلي در رشته ي مهندسي صنايع پليمر فارغ التحصيل گرديدند. از سال 1374 اين پژوهشگاه با كسب مجوز از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تاكنون همه ساله از طريق كنكور سراسري اقدام به پذيرش دانشجو در رشته مهندسي صنايع پليمر نموده است. همچنين از سال 1379 اين پژوهشگاه مجوز پذيرش دانشجو در رشته علوم و تكنولوژي پليمر  و نيز از سال 1389 مجوز پذيرش در رشته مهندسي فرآيندهاي پليمريزاسيون را از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دريافت كرده است. در اين راستا اين پژوهشگاه در حال حاضر در سه رشته ي
                     

پذيرش دانشجو دارد.  

 ب) دوره دكتري:

در سال 1376 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران مجوز برگزاري مستقل دوره دكتري پليمر را از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دريافت كرد و با برگزاري ساليانه آزمون‌هاي دكتري در اين مقطع دانشجو پذيرش مي‌كند. هم اكنون از طريق آزمون نيمه متمركز دكتري تخصصي Ph.D دانشجو مي پذيرد.
 
  برگزاري سمينارها

برگزاري سمينارهاي علمي و تخصصي در زمينه علوم و تكنولوژي پليمر يكي از كارآمدترين روش هاي مبادله اطلاعات به منظور ارتقاي سطح علمي پژوهشگران، كارشناسان و دست اندر كاران صنايع پليمري كشور و دانشجويان است كه از بدو تاسيس پژوهشگاه مورد توجه قرار گرفته است. در طي سال‌هاي گذشته صدها سمينار در سطوح مختلف توسط پژوهشگاه برنامه ريزي و اجرا شده است. در اين سمينارها پژوهشگران پژوهشگاه و ساير مراكز علمي، كارشناسان صنايع پليمر كشور، متخصصان خارجي ، پژوهشگران ايراني مقيم خارج از كشور و دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري به ايراد سخنراني و ارائه مقاله پرداخته‌اند. 
 
 همكاريهاي آموزشي با دانشگاههاي داخل و خارج از كشور
اولين دانشجويان مقطع دكتري پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، در قالب دكتراي ترددي در سال 1368 آغاز به تحصيل نمودند و هم اكنون نيز پژوهشگاه با بسياري از دانشگاههاي معتبر دنيا تفاهم نامه‌هاي همكاري دارد.
 
مدير :
دكتر مجيد كريمي        M.Karimi@ippi.ac.ir

كارشناسان ثبت نام و امور جاري:

نام و نام خانوادگي تلفن تماس ايميل
زري راشدي 48662359   z.rashedi@ippi.ac.ir
نرگس بخشنده 48662284 N.Bakhshndeh@ippi.ac.ir


      
كارشناسان فارغ التحصيلي و امور جاري:

نام و نام خانوادگی

تلفن

ایمیل

سیما باصری

48662033

S.Baseri@ippi.ac.ir

فرهاد کاکائی

48662010

F.Kakaei@ippi.ac.irنشاني: تهران ، ضلع شمالي آزاد راه تهران كرج، كيلومتر 15، خروجي شماره 15، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش ، كد پستي 13115-14977 ، صندوق پستي 112/14975 
تلفن / فاكس (اداره آموزش): 44787054 - 48662299
 نشاني اينترنتي:  www.ippi.ac.ir  پيام نگار: info@ippi.ac.ir