مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي

تربيت نيروي انساني متخصص براي صنايع پليمري و ارتقاي سطح علمي كارشناسان علوم و تكنولوژي پليمر در كشور يكي از اهداف اصلي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران است. اداره آموزش و تحصيلات تكميلي از بدو تاسيس تاكنون از طريق فعاليتهاي آموزشي و برگزاري سمينارهاي علمي در راستاي تحقق اين اهداف كوشش نموده است.
 فعاليتهاي آموزشي مديريت امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي را مي‌توان در دو دسته طبقه بندي نمود:
- دوره هاي تحصيلات تكميلي
- همكاريهاي آموزشي با دانشگاههاي داخل و خارج از كشور
 
  دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
  الف) دوره كارشناسي ارشد
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران فعاليتهاي آموزشي بلند مدت (تحصيلات تكميلي) را از سال 1368 با همكاري دانشگاه تهران در قالب برگزاري مشترك دوره كارشناسي ارشد مهندسي پليمر آغاز كرد. طي اين دوره (از سال 1373-1368) مجموعاٌ 46 كارشناس ارشد در شش دوره تحصيلي در رشته ي مهندسي صنايع پليمر فارغ التحصيل گرديدند. از سال 1374 اين پژوهشگاه با كسب مجوز از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تاكنون همه ساله از طريق كنكور سراسري اقدام به پذيرش دانشجو در رشته مهندسي صنايع پليمر نموده است. همچنين از سال 1379 اين پژوهشگاه مجوز پذيرش دانشجو در رشته علوم و تكنولوژي پليمر  و نيز از سال 1389 مجوز پذيرش در رشته مهندسي فرآيندهاي پليمريزاسيون را از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دريافت كرده است. در اين راستا اين پژوهشگاه در حال حاضر در رشته مهندسی پلیمر گرایش فرآورش، علوم پایه، پلیمریزاسیون پذيرش دانشجو دارد.  

 ب) دوره دكتري:
در سال 1376 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران مجوز برگزاري مستقل دوره دكتري پليمر را از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دريافت كرد و با برگزاري ساليانه آزمون‌هاي دكتري در اين مقطع دانشجو پذيرش مي‌كند. از طریق آزمون سراسری دانشجوی دکتری می پذیرد.
 
همكاريهاي آموزشي با دانشگاههاي داخل و خارج از كشور
پژوهشگاه پلیمر از بدو تاسیس همکاریهای مشترک بسیاری با دانشگاه های داخلی و خارجی داشته است. در حال حاضر پژوهشگاه با دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی برای اخذ دانشجویان مشترک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاهم نامه همکاری دارد.

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

مجید کریمی

مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

M.Karimi@ippi.ac.ir

44787054


نرگس بخشنده

کارشناس مسئول امور پژوهشی

N.Bakhshndeh@ippi.ac.ir

48662284


زری راشدی

کارشناس مسئول امور آموزشی

z.rashedi@ippi.ac.ir

48662359


سیما باصری

کارشناس

S.Baseri@ippi.ac.ir

48662033


فرهاد کاکایی

کمک کارشناس

F.Kakaei@ippi.ac.ir

48662010


عاطفه چمی کارشناس A.Chami@ippi.ac.ir 4866