معرفی بخش مدیریت کیفیت:
 امروزه استاندارد سازی فرايندي بسيار مهم براي ایجاد، نگهداری و ارتقاء کیفیت سیستم‌ها در سطح قابل قبول جهاني می‌باشد. سازمان‌ها و مراكز تحقيقاتي نيز همچون ساير سازمان‌ها دستیابی به استاندارد را از محورهای اساسی فعالیت‌های خود، جهت نیل به خود کفائی و همچنين حضور موثر و بلند مدت در بازار جهانی توليد دانش و فناوري قرار داده‌اند. در سازمان‌ها و مراكز تحقيقاتي، آزمايشگاه‌ها بخش مهم و بزرگي از فعاليت‌‌هاي را پوشش مي‌دهند. از آنجا كه محصول نهايي آزمايشگاه‌ها اهميت ويژه‌اي در دستاوردهاي تحقيقاتي دارد و بسياري از دستاوردهاي تحقيقاتي، ضامن امنيت دفاعي و اقتصادي ملت‌ها است، از دير باز نقش مديريت و ايجاد ساز و كارهايي براي كنترل فرآيندها، شناسايي نقاط كنترل كيفي و اطمينان از صحت و دقت نتايج آزمون‌ها، مورد توجه مديران مراكز تحقيقاتي بوده است. افزايش كيفيت خدمات ارائه شده، كسب رضايت مشتريان، بهبود مستمر، افزايش اثر بخشي و كارآيي و همچنين افزايش بهره‌وري سازماني در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران همچون ساير سازمان‏ها و مراكز از خواسته‏ هاي مديران و مسئولين مجموعه مي‏باشد. به منظور تحقق اهداف ذكر شده و مطابق سند چشم انداز 20 ساله كشور مبني بر تبديل شدن كشورمان به قطب اول علمي و اقتصادي منطقه اين پژوهشگاه اقدام به اخذ استانداردهاي بين‌المللي ISO/IEC 17025 نموده است.