http://www.ippi.ac.ir/uploads/microscope_269.jpg

مسئول آزمایشگاه: مهندس خسروی

ایمیل: M.khosravi@ippi.ac.ir - Sem@ippi.ac.ir

شماره تماس: 48662135 - 021

 آزمایشگاه میکروسکوپی

امروزه روش هاي مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از معروف ترین آنها، روش هاي میکروسکوپی می باشد، با استفاده از روش هاي میکروسکوپی، تصاویر با بزرگنمایی بالا از ماده به دست می آید تا بتوان جزئیات آن را با دقت بیشتري مطالعه نمود. دو پارامتر قدرت تفکیک و عمق میدان خیلی مهم و تاثیر گذار در تصاویر میکروسکوپی خصوصا در بزرگنمایی هاي بالا می باشند که هر دو پارامتر به شدت وابسته به طول موج نور مورد استفاده در میکروسکوپ می باشند. در میکروسکوپ نوري شاید بتوان با تغییر انحناي سطح عدسی ها(میزان تقعر و تحدب) و تعداد آنها بزگنمائی تصاویر را به هر مقدار زیاد کرد، اما به علت بلند بودن طول موج نور، عملا تصاویر در بزرگنمائی هاي بالاي 2000 وضوح خود را از دست می دهند. لذا در میکروسکوپ هاي الکترونی به جاي نور از الکترون ها به خاطر طول موج کوتاه آنها استفاده می گرددو امکان تهیه تصاویر در بزرگنمایی های بالاتر فراهم می گردد.

تجهیزات آزمایشگاه میکروسکوپی

میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مدل Vegall ساخت کمپانی Tescan

مشخصات فنی:

محدوده بزرگنمایی 20X-100/000X

محدوده ولتاژ 5kv-30kv

مقدارخلاء 10-5Pa

شرایط نمونه: نمونه ها باید به صورت پودر یا جامد، پایدار در خلا، عاري از هرگونه رطوبت و ماده فرار، تخریب ناپذیر در خلا و عدم تولید انفجار، رادیواکتیو، اثر آلرژي زا یا هرگونه پرتو مضر دیگري باشد.

استاندارد قابل استفاده : (ASTM: Standard Practice for characterization of

particles(F1877-05

میکروسکوپ مجهز به آشکارساز back Scattered/BSE است و  امکان داشتن اطلاعات زیرفراهم می باشد:

  • تصویرنمودن فاز ها روي سطوح (در صورتی که متوسط عدد اتمی فاز ها، متفاوت از زمینه باشد. (
  • مشاهده مرزدانه، در نمونه هاي حکاکی نشده.
  • ارزیابی جهت کریستالوگرافی دانه ها با قطرهایی به کوچکی 2 تا 10 میکرومتر
  • آنالیز گر شیمیایی EDS مدل INCA ساخت کمپانی Oxford instrument


مشخصات فنی:

محدوده ولتاژ 5kv-30kv

قابلیت تشخیص عناصر از کربن به بالا

قدرت تشخیص ضعیف عناصر در حد 1/0 درصد وزنی به بالا

امکان آنالیز به صورت نقطه اي، خطی و نقشه اي (Mapping)شرایط نمونه: نمونه ها باید به صورت پودر یا جامد، پایدار در خلا، عاري از هرگونه رطوبت و ماده فرار، تخریب ناپذیر در خلا و عدم تولید انفجار، رادیواکتیو، اثر آلرژي زا یا هرگونه پرتو مضر دیگري باشد.

استاندارد قابل استفاده:

 ASTM: Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-

DispersiveSpectroscopy1 (E 1508 - 98)

سیستم های لایه نشانی  به روش کندوپاشی 

1.مدل K450X ساخت كمپاني EMITECH

2.مدل DSR1 ساخت كمپاني Nano Structured coatings

جهت آماده سازی نمونه های غیر هادی برای تست SEM، امکان پوشش دهی نمونه ها تا ضخامت 15nm

محدوده جریان: 5mA-25mA

مقدارخلاء:Pa 1-10

شرایط نمونه: نمونه ها باید به صورت پودر یا جامد، پایدار در خلا، عاري از هرگونه رطوبت و ماده فرار، تخریب ناپذیر در خلا و عدم تولید انفجار، رادیواکتیو، اثر آلرژي زا یا هرگونه پرتو مضر دیگري باشد.

میکروسکوپ نوری انعكاسي مدلJENAVERT ساخت كمپاني Carl Zeiss  

مشخصات فنی:

لامپ: نور مرئی

لنزهاي 50X-100X-200X-500X-1000X

مجهز به دوربین دیجتالی

تهیه نمونه و نمونه گذاري: نمونه را برحسب کاربرد آن (مطالعه سطح یا سطح مقطع یا توزیع اندازه ذرات و ...) روي یک سطح تخت می چسبانیم و ثابت نگه می داریم. این مجموعه را روي صفحه تخت قابل جابجایی و چرخاندن قرار می دهیم.

میکروسکوپ نوری عبوری مدلJENAPOL ساخت كمپاني Carl Zeiss  

مشخصات فنی:

لامپ: نور مرئی

لنزهاي 50X-100X-200X

مجهز به دو صفحه پلاروید

مجهز به دوربین دیجتالی

برای تعيين ابعاد، مورفولوژي، نمونه ها باید شفاف و نیمه شفاف و بر روی لامرهای شیشه تهیه شوند

میکروسکوپ نوری عبوری مدلJENAPOL با صفحه داغ(Hot Stage) ساخت كمپاني Carl Zeiss  

مشخصات فنی:

لامپ: نور مرئی

لنزهاي 100X

مجهز به دو صفحه پلاروید

محدود دمایی از محیط تا C 250 0

مجهز به دوربین دیجتالی

نمونه ها می بایست کاملاً شفاف و نازك باشند. بدین منظور می توان از سه روش میکروتوم یا پرس داغ یا ریخته گري حلالی برای آماده سازی نمونه استفاده کرد.

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM مدل E 95 -200 کمپانی DME

نمونه به صورت جامد يا پودر، كاملا خشك و عاري از هر گونه گرد و غبار و اثر انگشت

سطح نمونه كاملا صاف (زبری كمتر از 15µm)، ابعاد نمونه كمتر از 3cm×3cm