نام مسئول آزمایشگاه: خانم دكتر كلانتري

شماره تماس : 48662139-021

ایمیل: NMR.lab@ippi.ac.ir

آزمایشگاه NMR

دستگاه رزونانس مغناطيس هسته NMR

مدل دستگاه  BRUKER 400MHz UltraShield :ساخت كشور آلمان

قابليت و كاربرد دستگاه : توانايي تعيين ساختار و آناليز كيفي و كمي بسياري از كوچك مولكول‌هاي آلي و پليمرها در محلول. بنابراين لازم است نمونه‌ها قابليت حل شدن داشته باشند.

هسته‌هاي در حال اندازه‌گيري C: و H در دماي اتاق

آزمون‌هاي در حال سرويس‌دهی :

1HNMR ، 13CNMR ، C13DEPT135, C13DEPT90، 2D-(COSY) NMR

شرح خدمات:  ثبت طيف‌هاي NMR، تفسير داده‌هاي طيف‌ NMR

   دانلود : nmr_instruction.pdf           حجم فایل 2723 KB