آزمایشگاه NMR

مسئول آزمایشگاه: دكتر كلانتري

شماره تماس آزمایشگاه: 48662139-021

ایمیل آزمایشگاه: NMR.lab@ippi.ac.ir

زمان فعالیت آزمایشگاه:  روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

 

معرفی آزمایشگاه‌:

دستگاه رزونانس مغناطيس هسته NMR

مدل دستگاه:  BRUKER 400MHz UltraShield ساخت كشور آلمان

قابليت و كاربرد دستگاه : توانايي تعيين ساختار و آناليز كيفي و كمي بسياري از كوچك مولكول‌هاي آلي و پليمرها در محلول. بنابراين لازم است نمونه‌ها قابليت حل شدن داشته باشند.

هسته‌هاي در حال اندازه‌گيريC و H در دماي اتاق

آزمون‌هاي در حال سرويس‌دهی :

1HNMR ، 13CNMR ، C13DEPT135, C13DEPT90، 2D-(COSY) NMR

شرح خدمات:  ثبت طيف‌هاي NMR، تفسير داده‌هاي طيف‌ NMR

nmr.lab@ippi.ac.ir

 فرم اطلاعات نمونه آنالیز NMR


 

   دانلود : FormNMR_.pdf           حجم فایل 174 KB
   دانلود : nmr_instruction.pdf           حجم فایل 2723 KB