تقويم دوره­ هاي آموزشي سال 1400
دبیر علمی دوره تاریخ برگزاری نام دوره آموزشی گروه رديف
       

 

 

       

 

 

       

 

 


       


جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش صنعتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تماس حاصل فرمائید .
 تلفن تماس: 48662295- 021 /  44787050- 021
نمابر: 44787161-021