معاونت توسعه مديريت و منابع

 • برنامه‌ريزي در امور اداري و مالي، بودجه و تشکیلات و نظارت بر حسن اجراي آنها در پژوهشگاه.
 • تدوین آئین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مالی، اداری و تشکیلاتی جهت ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب آنها.
 • نظارت كامل و مستمر بر فعاليت‌هاي مالي، اداري و خدماتي و هماهنگي بين فعاليت‌هاي واحدهاي وابسته به معاونت.
 • عزل و نصب مديران و سرپرستان واحدهاي تحت پوشش با تأييد رئيس پژوهشگاه.
 • شركت در جلسات و كميسيون‌هاي مربوطه و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق.
 • حل و فصل مسائل استخدامي طبق مقررات و آيين‌نامه‌ها.
 • نظارت بر كليه امور تأسيساتي و خدماتي نظیر: رستوران، فضای سبز و مهمانسرا، خوابگاه‌ها و خانه‌های سازمانی.
 •  نیاز سنجی و برنامه‌ريزي آموزش پرسنل در بدو استخدام و آموزش ضمن خدمت كاركنان به منظور افزايش كارايي و اثربخشی آنان.
 • نظارت بر امور استخدامي از قبيل امور استخدام، صدور احكام، ترفيع، بازنشستگي و انفصال.
 • نظارت بر خريد كليه وسايل مصرفي طبق مقررات.
 • نظارت بر كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها طبق مقررات.
 • تدارك سريع و به موقع نيازهاي پژوهشي اعم از مواد و تجهيزات.
 • تعمير و نگهداري تجهيزات، تاسيسات، ساختمان­ها و امور ايمني
 • هماهنگي كامل با معاونت‌هاي پژوهشي و فناوري و سایر واحدها در جهت تحقق اهداف پژوهشي و علمي پژوهشگاه.
 • جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز براساس برنامه راهبردي پژوهشگاه و پيشنهاد بودجه ساليانه
 • استقرار فرايند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه مالي و تهيه گزارش­هاي مديريتي
 • انجام كليه فعاليتهاي لازم در جهت اجراي طرح هاي عمراني
 • ساير وظائف محوله از طرف رئيس پژوهشگاه.

معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران از مدیریت‌ها و ادارات زیر تشکیل شده است:

1.      مدیریت امور اداری و پشتيباني

2.      مدیریت امورمالی

3.      اداره بودجه و تشکیلات

4.      گروه امور فنی و عمراني


جهت مشاهدة نمودار سازمانی این معاونت اينجا را كليك كنيد.

ضمنا شماره حساب‌هاي واريز در آمد اختصاصي پژوهشگاه به شرح زير است:

شماره حساب : 4001021003009849

شماره شبا : IR 390100004001021003009849

 
اهم برنامه های دردست اجرا:

 • اصلاح تشکیلات و پست‌های سازمانی
 • برنامه‌ریزی جهت شناخت، تهیه زیر ساختار و اجرای حسابداری تعهدی
 • بازنگری آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، استخدامی و تشکیلات پژوهشگاه و تصویب آن در هیات امنا
 • برنامه‌ریزی بودجه ساليانه و نظارت بر اجرای آن
 • بهبود سیستم‌های مکانیزه و اتوماسیون در دبیرخانه، کارگزینی، انبار، مالی و بودجه
 • ساماندهی خدمات رفاهی دانشجویی
 • ايمن سازي محيط پژوهشگاه از طريق اصلاح هودها و نصب تجهيزات ايمني
 • بهبود مستمر فرايندهاي موجود به منظور تسهيل گردش كارها
 • افزايش درآمد اختصاصي از منابع درآمدزا
 • ساخت كارگاه‌هاي جديد تجاری‌سازی، مركز رشد و آزمايشگاه‌هاي جديد پژوهشگاه

  اسامي مديران حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع

سمت

نام و نام خانوادگي

ایمیل

تلفن مستقيم

معاونت توسعه مديريت و منابع

مسعود اسفنده

M.Esfandeh@ippi.ac.ir

44787045

مدیر امور اداری و پشتيباني

محمد دانشگر

M.Daneshgar@ippi.ac.ir

48662028

مدیر امور مالی

سید هادی میرحسینی مقدم

H.Moghaddam@ippi.ac.ir

48662030

مدیر گروه امور فنی و عمرانی

ابوالفضل غفاری

ghaffari@ippi.ac.ir

44787044