پژوهشکده علوم پليمر

تحقيقات در زمينه تهيه و شناسايي پليمرهاي نوين با کاربردهاي مختلف صنعتي، پزشکي و دارورساني و حرکت در مرزهاي دانش و علوم مواد پليمري در پژوهشکده علوم پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران صورت مي‌گيرد. تعداد 32 عضو هيئت علمي در رشته‌هاي شيمي و مهندسي پليمر و داروسازي هم اکنون در پژوهشکده علوم در انجام پروژه‌هاي پژوهشي فعاليت مي‌نمايند. همچنين کارشناسان آزمايشگاه‌ها ضمن عهده‌دار بودن مسئوليت آزمايشگاه‌هاي تخصصي در پژوهشکده علوم در امر پشتيباني پروژه‌ها فعاليت مي‌کنند. در کنار فعاليت‌هاي پژوهشي بخشي از فعاليت اعضاء هيئت علمي دکتري در اين پژوهشکده هدايت پروژه‌هاي دانشجويي در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري و تدريس در اين سطوح مي‌باشد. پژوهشکده علوم با داشتن 11 آزمايشگاه تخصصي و 2 كارگاه مجهز به جديدترين وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي در زمينه‌هاي سنتز پليمر، بيوپليمرها و سامانه‌هاي دارورساني از سطح کيفي بسيار بالا در امر تحقيقات برخوردار مي‌باشد.

فعاليت‌هاي تحقيقاتي پژوهشکده علوم در چهار گروه پژوهشي به شرح زير توسعه يافته است:

1- گروه علوم پليمر
2- گروه پليمرهاي زيست سازگار
3- گروه پلي‌اورتان، الياف و نانو پليمرها
4- گروه سامانه‌هاي نوين دارورساني

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

محمد عطائي

رئیس پژوهشکده

M.Atai@ippi.ac.ir

44787026

جعفر يوسفي

مسئول دفتر

J.Yousefi@ippi.ac.ir

48662083