گروه پلی‌یورتان و پلیمر های پیشرفته‏

هم زمان با تأسیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه پلی یورتان با چهار عضو هیات علمی شروع به فعالیت نمود. در ادامه، فعالیت های گروه علاوه بر پلی یورتان ها به سمت الیاف پلیمری و همچنین مواد پیشرفته پلیمری و پلیمرهای مقاوم حرارتی چون پلی ایمیدها، پلی سولفون ها ، و پلی اتر کتون ها نیز گسترش پیدا کرد. با گسترش حوزه فعالیت ها در این گروه اعضای جدیدی نیز به آن پیوستند و امروز این گروه با هفت عضو هیات علمی مشغول فعالیت است.

 زمینه های فعالیت:

گروه پلي‌يورتان و مواد پليمري پيشرفته، گروهی تخصصي است كه در زمينه شيمي و تكنولوژي پلي‌يورتانها و مواد پليمري پیشرفته نظیر پلی ایمیدها، پلی سولفون ها و پلی اتر کتون ها فعال است.

همچنين فعاليت در زمينه الياف پليمري نيز شاخه‌اي ديگر از كارهاي تحقيقاتي اين گروه را تشكيل مي‌دهد. بطور كلي فعاليتهاي اين گروه را مي‌توان به موضوعات زير تقسيم‌بندي نمود:

-  ساخت انواع مواد اوليه پلي‌يورتانها

-  طراحي فرمولاسيون و ساخت محصولات مختلف پلي‌يورتاني، اعم از الاستومر، چسب و روكش

-  فعاليت در زمينه پليمرهاي پيشرفته مقاوم حرارتي و پلیمرهای زيست سازگار

-  انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه مواد اوليه الياف و روشهاي فرايند آنها

-  برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت براي صنايع مربوطه

-  تربيت نيروهاي متخصص

 تجهیزات:

- راكتور بوچي

- آون معمولي

- آون خلاء

- راكتورهاي شيشه‌اي پليمريزاسيون

- دستگاه كارل فيشر

- دستگاه مولد گاز N2

- دستگاه تقطير چرخان

- انواع همزنهاي مكانيكي

- ترازوهاي ديجيتالي با دقت دو و چهار رقم اعشار

- حمام آب مجهز به ترموستات

- پمپ خلاء

طرح های جاری:

 • تهيه و اصلاح غشاهاي تركيبي پلي سولفون براي حذف فلزات سنگين از آب
 • دستيابي به دانش فني توليد پلي سولفون Ultrasone S ، مورد مصرف در شيرين سازي آب در مقياس آزمايشگاهي
 • كاربرد روش غير ايزوسياناتي براي تهيه زخم پوش هاي پلي يورتاني
 • طراحي و ساخت واحد آزمايشگاهي و نيز فرمولاسيون پيش پليمر پلي يورتاني دو كيلو گرمي با سختي shore A 80
 • سنتز و شناسايي رزين هاي آلكيدي قابل مصرف در تهيه پلي يورتان هاي پايه آبي

طرح های خاتمه یافته:

 • سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی یورتان/ نشاسته پایه آبی
 • سنتز و شناسايي پلي يورتان هاي هوشمند
 • دستيابي به دانش فني توليد پلي اتر سولفون Ultrasone E در مقياس كارگاهي
 • سنتز و ساخت غشاهاي تبادل يوني بومي مورد مصرف در فرايندهاي الكتروليز غشايي (جايگزين قابل رقابت براي غشاهاي نفيون، فلميون)
 • ساخت و بررسي خواص غشاهاي پيل سوختي پليمري تهيه شده به روش الكتروريسي
 • تهيه توده پيل سوختي با غشاي پليمري به ظرفيت 77 وات
 • طراحي تهيه و ارزيابي برون تني/ درون تني زخم پوش هاي مناسب براي انواع زخم هاي شايع ايران در مقياس گارگاهي
 • تهيه ،شناسايي و ارزيابي نانو كامپوزيت هاي ضد باكتري
 • تهيه و شناسايي پوشش هاي پلي يورتاني آنتي باكتريال بر پايه روغن هاي گياهي عامل دار شده
 • امكان سنجي توليد الاستومرهاي گرمانرم پلي يورتان به روش اكستروژن واكنشي
 • سنتز و شناسايي نانو كامپوزيتهاي پلي يورتان POSS/ پايه آبي : بررسي ساختار و خواص
 • سنتز و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي يورتاني برپايه سيلوكسان و نانو لوله كربن
 • سنتز و شناسايي هيبريدهاي پلي يورتان/ اكريلات پايه آبي به عنوان روكش

اعضای هیئت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

1

مریم اروج زاده

استادیار

M.Oroujzadeh@ippi.ac.ir

48662486

 
2

سامال بابان زاده

استادیار

S.Babanzadeh@ippi.ac.ir

48662512

 
3

محمد برمر

دانشیار

M.Barmar@ippi.ac.ir

48662416

 
4 اسماعیل عمرانی استادیار i.omrani@ippi.ac.ir 48662460
5

شهرام مهدی پورعطایی

استاد

S.Mehdipour@ippi.ac.ir

48662494

 
6

هنگامه هنرکار

استادیار

اH.Honarkar@ippi.ac.ir

48662480

 
7

حمید یگانه

استاد

H.Yeganeh@ippi.ac.ir

48662447

 

 کارشناسان

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

فردین خدابخشی

کارشناس مسئول آزمایشگاه PU

F.Khodabakhshi@ippi.ac.ir

48662121