آخرین اخبار

گروه کاتالیست

گروه كاتاليست به منظور انجام تحقيقات و پژوهش در زمينه ساخت انواع كاتاليست‌هاي مورد نياز در فرايندهاي پليمريزاسيون شكل گرفته است اهداف اين گروه در واقع ساخت كاتاليست هاي مصرفي در زمينه پليمريزاسيون α -َالفينها  در مجتمع هاي پتروشيمي كشور و رفع نياز صنعت پتروشيمي از طريق توسعه فرمولاسيون كاتاليست و مطالعه پايه اي و كاربردي بوده و تاكنون پروژه‌هاي تحقيقاتي و صنعتي زيادي در زمينه ساخت انواع كاتاليست‌هاي زيگلرناتا، متالوسن و فرامتالوسن در اين گروه انجام گرفته است و بعضي از اين پروژه‌ها به مرحله Scale up  به ظرفيت‌هاي بالاتر رسيده است. تمامي طرح‌هاي انجام شده اين گروه در راستاي اهداف شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران مي‌باشد. يكي ديگر از اهداف اين گروه تربيت نيروي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به منظور دستيابي به دانش فني لازم در زمينه ساخت كاتاليست ها مي‌باشد. در طول فعاليت اين گروه تاكنون بيش از بيست دانشجوي كارشناسي ارشد با گرايشهاي مختلف از جمله مهندسي صنايع پليمر،مهندسي علوم و تكنولوژي پليمر،شيمي الي وشيمي معدني در اين آزمايشگاه پروژه هاي خود را به انجام رسانيده و فارغ التحصيل شده اند.

 • ساخت كاتاليست هاي زيگلر- ناتاي تك پايه ائي و دو پايه ايي
 • ساخت كاتاليست هاي متالوسن
 • پليمريزاسيون a -آلفينها با استفاده از كاتاليست هاي  زيگلر - ناتا و متالوسن ساخته شده در آزمايشگاه كاتاليست
 • كوپليمريزاسيون a-َآلفينها با استفاده از كاتاليست هاي زيگلر - ناتا و متالوسن ساخته شده در آزمايشگاه وكاتاليست هاي هوموژن
 • اصلاح  مورفولوژي پايه كاتاليست هاي زيگلر - ناتا و بر رسي  اثر عوامل مؤثر برآن
 • ساخت هيبريد كاتاليست هاي زيگلر- ناتا و متالوسن و انجام پليمريزاسيون اتيلن براي تهيه پلي اتيلن دو قله ائي
 • ساخت كاتاليست و انجام پليمريزاسيون با كاتاليست كروي حاصل از پايه اصلاح شده كروي

 

تجهیزات

آزمايشگاه تخصصي كاتاليست داراي دستگاههاي عمومي و اختصاصي مخصوص ساخت كاتاليست هاي زيگلر- ناتا و متالوسن و پليمريزاسيون اتيلن ، پروپيلن، كوپليمريزاسيون اتيلن - پروپيلن ، بهمراه سيستم جعبه دستكش، دو عدد راكتور بوچي تحت فشار با حمام هاي گرمايشي و سيركولاتورهاي مربوطه و همچنين ترازوي بسيار دقيق با كيت دانسيته و Set up تهيه پايه اصلاح شده و كروي MgCl2.nEtOH   كاتاليست مي باشد .

 

طرح های جاری

 • تهيه كاتاليست زيگلرناتا براي پليمريزاسيون پروپيلن در اشل 5 كيلوگرم
 • كوپليمريزاسيون اتيلن
 • بوتن با استفاده از كاتاليست SDX و شناسائي ساختار مولكولي محصول و ارتباط ساختار با خواص
 • اصلاح مورفولوژي پايه كاتاليست، ساخت كاتاليست و انجام پليمريزاسيون با آن
 • پليمريزاسيون اتيلن با استفاده از كاتاليست هاي متالوسن و بررسي خواص و ساختارپليمر هاي توليدي
 • ساخت كاتاليست‌هاي Late transition metals براي پليمريزاسيون اتيلن و كوپليمرهاي آن

 

طرح های خاتمه یافته

 • تهيه كاتاليست هاي خيلي فعال تك و دو ساپورتي زيگلر-ناتا براي پليمريزاسيون اتيلن و پروپيلن.
 • تهيه كاتاليست هاي خيلي فعال تك و دو ساپورتي زيگلر- ناتا براي كوپليمريزاسيون اتيلن و پروپيلن.
 • ترپليمريزاسيون اتيلن - پروپيلن و دي ان مونومر با استفاده از كاتاليست هوموژن. زيگلر-ناتا
 • مطالعه پليمريزاسيون بوتادي اِن با استفاده از كاتاليست هاي زيگلر-ناتا با دو نگهدارنده منيزيم كلريد و سيليكا و بدون نگهدارنده با ميزان سيس كم.
 • تهيه كاتاليست هاي خيلي فعال هتروژن براي پليمريزاسيون α -َالفينها
 • مطالعه ساختار كاتاليست هاي زيگلر- ناتا با پايه هاي منيزيم كلريد و سيليكا براي پليمريزاسيون اتيلن و پروپيلن
 • اصلاح مورفولوژي پايه منيزيم كلريد با الكل براي تهيه كاتاليست كروي شكل و پليمريزاسيون اتيلن و پروپيلن با استفاده از اين نوع كاتاليست.
 • تهيه كاتاليست متالوسن و پليمريزاسيون استايرن سينديوتاكتيك با استفاده از اين نوع كاتاليست.
 • تهيه كاتاليست متالوسن و پليمريزاسيون اتيلن با استفاده از اين نوع كاتاليست.
 • تهيه كاتاليست PZ  براي پليمريزاسيون اتيلن (كاتاليست مصرفي در مجتمع پتروشيمي بندر امام).
 • ساخت كاتاليست زيگلر - ناتا براي تهيه پلي اتيلن با وزن مولكولي  بسيار بالا
 • بررسي عوامل مؤثر بر مورفولوژي پايه كاتاليست هاي زيگلر- ناتا MgCl2) )
 • تهيه هببريد كاتاليست هاي زيگلر - ناتا و متالوسن براي پليمريزاسيون اتيل ن و سنتز پلي اتيلن دو قله‌ايي

 

اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

سعید احمدجو

دانشیار

S.Ahmadjo@ippi.ac.ir

48662474


 

کارشناسان

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

مریم بهشتی

كارشناس آزمایشگاه

M.Beheshti@ippi.ac.ir

48662166


علی فرهادی

كارشناس آزمایشگاه

A.Farhadi@ippi.ac.ir

48662019