گروه مهندسی پلیمریزاسیون

پلیمریزاسیون الفین ها با استفاده از کاتالیست های کئوردیناسی در این گروه انجام میشود. عمده فعالیت این گروه در زمینه ی تعیین شرایط فرایندی پلیمریزاسیون و امکان سنجی ، جهت تولید پلیمرهای پرمصرف، در صنایع پتروشیمی می باشد.

طرح های جاری

 • تهیه گزارش های تحلیل بازار (کشور، منطقه و جهانی) برای تعدادی محصولات پلیمری شامل EPDM، کلروپرن رابر، رزین های نفتی، NBR و نایلون
 • راه اندازی سرد گلس لاین مستقر در کارگاه B5 برای تولید نیمه صنعتی pos
 • ارزیابی و امکان سنجی تولید پلاستیک های محلول در آب از ماده پلی وینیل الکل با مصرف بسته بندی
 • مطالعات تجربی و شبیه سازی بر روی کاتالیزورهای هتروژن مورد استفاده در فرآیند هیدروژناسیون
 • توليد پلي الفينهاي شاخه اي به عنوان بهبود دهنده ويسكوزيته با استفاده از محصولات پيروليز
 • سنتز ، شناسايي و بررسي ليگاندهاي داراي عامل دهنده فسفر و نيتروژن(PCV( ايميني و آميني و بررسي خواص كاتاليزوري آن ها در تريمريزاسيون و تترامريزاسيون انتخابي اتيلن
 • پايش كارايي بازدارنده خوردگي به منظور هوشمندسازي و بهينه سازي دوز مصرف با هدف تجاري سازي برندOCI- 158
 • توليد سوپر گريدهاي پلي اتيلن سنگين بافرايند پذيري عالي
 • ساخت پلي اولفين هاي حلقوي عامل دار بر پايه كاتاليست هاي فرامتالوسن نيكلي
 • اتصال نظام بودجه ريزي با برنامه عملياتي ساليانه
 • انجام پروژه پژوهشي توسعه گريد پلي اتيلن سنگين (كوپليمر) به عنوان رزين حامل مناسب براي توليد مستربچ كربن بلك در شركت پتروشيمي امير كبير
 • توليد لاستيك اتيلن - پروپيلن به عنوان بهبود دهنده گرانروي در روغنهاي صنعتي در مقياس آزمايشگاهي
 • تهيه روغن هاي پلي آلفا اولفيني با استفاده از كاتاليست فلز واسطه
 • افزايش قطبيت پلي 1 هگزن از طريق كوپليمريزاسيون با مالئيك انيدريد
 • انجام پروژه تعيين توزيع كومونومر و بررسي ريزساختار در گريد هاي كوپليمري اتيلن پتروشيمي اميركبير

طرح های خاتمه یافته

 • توليد پلي اولفين هاي شاخه اي به عنوان بهبود دهنده ويسكوزيته با استفاده از محصولات پيروليز/43713127
 • انجام تحقيق و پژوهش علمي در رابطه با اثر پروموتور بر پيش پليمريزاسيون و پليمريزاسيون اتيلن در فاز گازي
 • تهيه و بررسي خواص حرارتي و مقاومت در برابر اشعه نانو كامپوزيتهاي سه تايي / گرافن اكسايد/Possدانشجوي مشترك
 • تهيه روغن هاي پلي آلفا اولفيني با استفاده از كاتاليزورهاي مناسب جهت استفاده به عنوان روغن موتور
 • تهيه كاتاليست هاي مناسب براي اليگومريزاسيون اولفين هاي سنگين
 • طراحي و راه اندازي ستاپ آزمايشگاهي براي پليمريزاسيون فار گازي اتيلن
 • سنتز و تولید 3 نوع مختلف نانو ذره POSS تک عاملی

اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

 نعیمه بحری

استاد

N.Bahri@ippi.ac.ir

48662479


 شکوفه حکیم

دانشیار

S.Hakim@ippi.ac.ir

48662442


 محمدرضا رستمي

استادیار

M.rostami@ippi.ac.ir

48662476


 حسن عربی

استاد

H.arabi@ippi.ac.ir

48662098


 مجيد كريمي

استادیار

M.karimi@ippi.ac.ir

48662482


 محمدمهدی مرتضوی

دانشیار

M.Mortazavi@ippi.ac.ir

48662475


 مهدی نکومنش حقیقی

استاد

M.Nekoomanesh@ippi.ac.ir

48662090کارشناسان

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

 شیوا بلندی

کارشناس مسئول آزمایشگاه پلیمریزاسیون

S.Bolandi@ippi.ac.ir

48662345


 

 لیلا مبلغ

 

کارشناس کارگاه فرایند

 

L.Moballegh@ippi.ac


 

48662166