آخرین اخبار

گروه تبدیل گاز

تحقيقات اين گروه در زمينهِ تبديل گاز متان به ساير فرآورده‌هاي پتروشيميايي و پيرو کربن است. دراين راستا طرحهايي که توسط کارشناسان گروه به انجام رسيده و يا در حال انجام مي‌باشد به شرح زير است:
ساخت کاتاليزور تبديل متان به اتيلن با راندمان تبديل 28 که با اخذ تائيديه از آزمايشگاههاي معتبر در آمريکا بالاترين راندمان را در دنيا داشته است.
ساخت دستگاه آزمايشگاهي کاتاتست براي انجام آزمايشات اندازه‌گيري راندمان تبديل کاتاليزور
طراحي و ساخت پايلوت آزمايشگاهيOCM
ساخت و بهينه سازي کاتاليست هايOCM
بهبود و بهينه‌سازي شرايط عملياتي فرايندOCM
طراحي مهندسي پايه پايلوت پلنتOCM
مدل سازي رياضي سينتيک واکنشOCM در مقياس آزمايشگاهي‌
بزرگنمايي و ساخت دستگاه آزمايشگاهيOCMدر مقياس روميزي‌
توليد پوشش پيروکربن در مقياس آزمايشگاهي‌
تهيه و بررسي رفتار الکتروشيميايي الکترودهاي داراي پوشش پيروکربن‌
مطالعات A-B initioواکنش کاتاليست تيتانيوم با متان‌
ساخت راکتور پيروکربن در مقياس آزمايشگاهي‌
ساخت  set-up  پيروکربن در مقياس آزمايشگاهي‌
تهيه کاتاليست‌هاي پيروسکايت بر پايهTi/Mn/W
توليد ايمپلنت‌هاي بيومتريال با پوشش پيروکربن در مقياس آزمايشگاهي‌
مطالعه تکنولوژي پيروکربن و کاربردهاي آن‌

 

تجهیزات

 • گاز کروماتوگراف HP 6890
 • دستگاه تست کاتالیزور در مقیاس آزمایشگاهی
 • دستگاه آنالیز سطح کاتالیزور BET 3000 با TPD/TPR
 • کوره الکتریکی 240 V AC-5.6 A
 • حمام آب- روغن با دمای ثابت
 • تبخیر کننده چرخان با قابلیت برنامه ریزی
 • PH متر
 • کوره الکتریکی پیرو ترمال
 • پمپ خلأ
 • مخلوط کن
 • سرد کن با قابلیت کنترل دمایی
 • گرم کن با همزن مغناطیسی
 • پرس هیدرولیک
 • آون خلأ
 • پایلوت پلنت پیرو کربن

اعضای هیئت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

1

علی افشار ابراهیمی

استادیار

A.Afshar@ippi.ac.ir

48662484

2

سماحه السادات سجادی

دانشیار

S.Sadjadi@ippi.ac.ir

48662478

3

سارا طریقی

استادیار

S.Tarighi@ippi.ac.ir

48662453

4

مهدي قمبريان

استادیار

M.ghambarian@ippi.ac.ir

48662469

5

نکيسا يعقوبي

استاديار

N.Yaghobi@ippi.ac.ir

48662497

6

محمد يوسفي

استاديار

M.Yousefi@ippi.ac.ir

48662464


 

کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

ایمیل

شماره تماس

عکس

1

نرگس افروخته لنگرودی

کارشناس مسئول آزمایشگاه OCM

N.Afrookhteh@ippi.ac.ir

48662158

2

ماندانا کرمی

کارشناس مسئول آزمایشگاه پایلوت تبدیل گاز

M.Karami@ippi.ac.ir

48662297