نام مسئول آزمایشگاه: میثم باریکانی

شماره تماس : 48662151-021

ایمیل:  me.barikani@ippi.ac.i  Physical.lab@ippi.ac.ir

آزمایشگاه پراکندگی نور پویا DLS

اين آزمايشگاه طيف وسيعي از آزمونهاي مرتبط با اندازه ذرات و بار الکتریکی سطح ذرات را ارائه مي دهد:

شماره

نام دستگاه

قيمت آزمون

استاندارد انجام آزمون

شرایط نمونه

برند ومدل دستگاه

وضعيت دستگاه

1

اندازه ذرات با روش DLS

120000

ISO 22412


نمونه ها امولسیون و پایدار در حلال

BROOKHAVEN

OMNI/nanobook

فعال


2

پتانسيل زتا با روش DLS

144000


ISO 13099

نمونه ها امولسیون و پایدار در حلال

BROOKHAVEN

OMNI/nanobook

فعال


3

جرم مولكولي با روش DLS

150000

----

نمونه محلول

BROOKHAVEN

OMNI/nanobook

غیر فعال

4

رفركتومتري

50000

ISO 489

نمونه محلول

Prisma Tech

BPTR-100

فعال

5

هدايت الكتريكي

35000


نمونه محلول

Prisma Tech

BPTC-500

فعال

6

آون فن دار


20000

----

----

فن آزما گستر

FG

فعال

7

التراسونیک هموژنایزر

37000

----


حلال مورد استفاده آتش گیر نباشد و با دمای بالاتر از 60 درجه باشد.

توسعه فناوری مافوق صوت

TOPSONIC/400W

فعال

8

حمام التراسونیک

----

----

----

پارس نهند

PARSONIC 7500S

فعال

9

 PH

متر

----

----

----

فن آزما گستر

FG

PM12E

در حال راه اندازی