اداره تداركات

1.      برنامه‌ریزی و هماهنگی تهیه کالاها، ملزومات و وسایل موردنیاز واحدهای ذیربط با توجه به درخواست‌هاي ارائه شده

2.      مدیریت خرید، جهت بهره‌وری و کاهش هدر رفت اعتبارات و موجودي‌ها

3.      بهبود و توسعه سياست‌ها و روش‌هاي خرید جهت رسیدن به اهداف با کمترین بهای ممکن

4.      برقراري روابط مداوم و سالم با فروشندگان جهت خرید عاقلانه و رقابتی

5.      تهیه بانک اطلاعات از فروشندگان و پیمانکاران جهت جایگزینی مطمئن برای عرضه کالاهای انحصاری

6.       استعلام بهاء براي اقلام درخواست شده توسط كاربران پس از تأمین اعتبار و تأييد مقام مجاز

7.      تشخیص و تعیین مبلغ  تنخواه گردان براي کارپردازان

8.      بررسی اسناد مربوط به خرید و تطبیق با آئین‌نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه

9.      بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت‌ها و انتخاب کالای مرغوب و استاندارد 

10.  نظارت بر تکمیل اسناد مالی تنظیم شده توسط کارپردازان

11.  پیگیری نواقص اسناد مالی تنظیم شده

12.  تسويه حساب تنخواه دريافتي با امور مالي در پايان سال مالي پژوهشگاه

13.  فراهم نمودن فرصت‌های یکسان برای دسترسی کلیه متقاضیان در استعلام خرید کالا و تجهیزات

14.  فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی

15.  کاهش هزینه‌های مصرفی از طریق برآورد متمرکز نیازها و صدور درخواست خرید کلی

16.  بهبود روش‌های خرید و ارتقای کیفیت خدمات و کالا

17.  هماهنگی و تأمین امکانات و اقلام مورد نیاز جهت برگزاری همایش‌ها، اعیاد و ... 

18.  سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی و پیش‌بینی نشده

19.  همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خرید و تدارکات

20.  نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

21.  راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان 

22.  انجام سایر امور محوله در راستای اهداف پژوهشگاه، حسب دستور مقام مافوق