به‌ اطلاع اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان گرامي مي‌رساند كه مصوبات اداره نشر به‌شرح زير مي‌باشد:

 

جلسه

تاريخ جلسه

شماره جلسه

مصوبه مربوط به انتشارات پژوهشگاه

شوراي پژوهشي

25/01/1393

286

با هدف ارتقاي كيفيت مجله "پلي‌اولفين‌ها" (POJ) و به‌منظور اخذ شاخص ISI براي اين مجله با درخواست مدير مسئول محترم مجله يادشده، مبني بر احتساب يك مقاله چاپ‌شده در مجله POJ به‌جاي يكي از دو مقاله ISI لازم براي فارغ‌التحصيلي دانشجويان دكتري، موافقت گرديد. توضيح اينكه كليه شرايط حاكم بر مقالات دانشجويي براي اين مقاله صادق بوده و مقاله ديگر اين دانشجو حتماً بايد در مجلات ISI پذيرش شود.

شوراي پژوهشي

25/04/1396

313

مقرر گرديد به‌منظور افزايش ضريب تأثير مجلات علمي-پژوهشي پژوهشگاه (شامل IPJ، POJ و مجله علوم و تكنولوژي پليمر) چنانچه در مقالات اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه در ساير نشريات ISI، به مقالات مجلات فوق‌الذكر در دو سال منتهي به زمان چاپ مقاله در ساير نشريات ISI ارجاع داده شود، پاداش مقاله عضو هيئت علمي تا ميزان %20 مبلغ محاسبه‌شده افزايش خواهديافت.

شوراي پژوهشگاه

24/06/1395

90

به‌منظور افزایش ضریب تأثیر مجله IPJ مقرر گردید به کلیه پژوهشگران ایرانی که موفق به چاپ مقاله مروري (Review) در مجله IPJ گردند، مبلغ 000/000/15 ریال به‌ازای هر مقاله به نویسندگان داخلی آن مقاله پاداش پرداخت گردد.

شوراي پژوهشگاه

28/2/1395

89

مقرر شد اداره نشر با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده و بررسی کتب چاپ‌شده، چند موضوع پیشنهادی را تعیین نموده و این موضوعات را به اعضای هیئت علمی برای تألیف کتاب معرفی نماید. لازم به ذکر است که موضوعات پیشنهادی پژوهشگاه برای تألیف کتاب به اعضای هیئت علمی و قبول این موضوع توسط عضو هیئت علمی جزو موظفی آن عضو محسوب خواهدشد و امتیاز معادل پروژه فناور را خواهدداشت. روند پذيرش کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌ای پیشنهادی اعضای هيئت علمی که برای چاپ به پژوهشگاه ارجاع می‌گردد کما‌فی‌السابق طبق آئین‌نامه جاری تألیف و ترجمه اثر انجام خواهدشد.

پس از بررسي‌هاي انجام‌شده در پايگاه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و كتب منتشرشده توسط انتشارات معتبر علمي بين‌المللي Wiley و CRC و به‌استناد مصوبه جلسه شماره 316 مورخ 21/06/ 1396 شوراي پژوهشي، 6 عنوان پيشنهادي براي تأليف كتاب مطرح و مقرر شد در راستاي سياست‌هاي پژوهشگاه جهت تأليف كتاب، عناوين پيشنهادي به اطلاع اعضاي هيئت علمي رسانده شده و تقاضاهاي دريافت‌شده جهت تصميم‌گيري به شوراي پژوهشي ارجاع شود. موضوعات پيشنهادي جهت تأليف كتاب بدين شرح است:

1- كتاب جامع آناليز و شناسايي پليمرها،

2- پليمرها و كاربرد آن‌ها در بيوتكنولوژي،

3- پليمرهاي هوشمند و كاربرد آن‌ها، ((در سال 1399 اين كتاب  انتشار يافت.))

4- كاربرد پليمرها در حوزه انرژي،

5- شيمي و پليمرهاي سبز و تكنولوژي‌هاي مرتبط،

6- غشاهاي پليمري و كاربرد آن‌ها.

 

جهت اطلاع و يادآوري همكاران محترم، جدول امتياز مقالات چاپ‌شده در مجلات پژوهشگاه در ترفيع ساليانه و ارتقا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

 

رديف

عنوان مجله

نوع مجله

امتياز ارتقا

امتيازترفيع

1

Iranian Polymer Journal

ISI

تا 4.5

5

2

Polyolefins Journal

علمي-پژوهشي

تا 3.5

2.5

3

علوم و تكنولوژي پليمر

علمي-پژوهشي

تا 3.5

2.5

4

بسپارش

علمي-ترويجي

تا 2

4

شايان توجه است كه امتيازهاي گفته‌شده با تغيير آيين‌نامه‌ها و مصوبات و نيز بر اساس نوع مقاله و تعداد نويسندگان و ... تغيير خواهند كرد و اعداد نوشته‌شده بيشترين امتياز منظورشده در اين تاريخ براي هر مورد مي‌باشند.