توسعه همکاری پژوهشگاه با انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

توسعه همکاری پژوهشگاه با انجمن ملی صنایع پلیمر ایران


در نشست مشترک جمعی از اعضای هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران با مسئولان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  که روز سه شنبه در این پژوهشگاه با حضور دکتر نکومنش رئیس پژوهشگاه و دکتر ترکمان رئیس هیئت مدیره انجمن برگزار شد، مدل های مختلف همکاری صنعت و  مراکز علمی و پژوهشی در دنیا مطرح و نتیجه موفق این همکاری ها تبیین گردید.
  دکتر احسانی مدیر مرکز رشد پلیمر که در این نشست حضور داشت از اختصاص فضایی به این انجمن در محل مرکز رشد خبر داد.  در نخستین گام همکاری پژوهشگاه با انجمن به پیشنهاد دکتر  ترکمان، پژوهشگاه به عنوان مشاور علمی، انجمن را در تهیه فهرست سفارشی MBA صنعت پلیمر برای مدرسه کسب و کار اتاق تهران، همراهی می کند. 
در پایان این نشست با تشکیل یک کنسرسیوم دوجانبه میان انجمن و پژوهشگاه و برگزاری جلسات مدون،  برای تدوین یک مدل همکاری دو ساله میان این دو بخش موافقت شد.