:

 

براساس مصوبه هیئت ممیزه مشترک پژوهشگاه در تاریخ پنجشنبه 5 تیرماه، دکتر رضادوست عضو هیئت علمی پژوهشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت. به ایشان برای کسب این رتبه تبریک می گوییم.