موفقیت 2 طرح در كسب حمايت مالي از مركز مطالعات همكاري‌هاي‌ علمي و بين المللي

 2 تن از پژوهشگران پژوهشگاه موفق شده اند، تا با تعریف و اجرای طرح های مشترک با خارج از کشور، حمايت مالي از مركز مطالعات همكاري‌هاي‌ علمي و بين المللي دریافت کنند.

پيرو اعلام فراخوان طرح‌های حمایتی مركز مطالعات و همكاري‌هاي علمي بين‌المللي از بین طرح های ارسال شده از سوی محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران طرح های "تهیه روغن‌های پلی‌آلفا الفینی با ریز ساختار کنترل شده" و "طراحی و سنتز کاتالیست‌های هیدروژناسیون پیشرفته چند عاملی برای تولید مواد شیمیایی با ارزش افزوده"  که به ترتیب توسط دكتر نعیمه بحري و  دكتر سماحه سادات سجادي  اجرا می شوند، موفق به كسب حمايت مالي از مركز مطالعات همكاري‌هاي‌ علمي و بين المللي شده‌اند.

برنامه پژوهشی دعوت برای پژوهش‌های مشترک (ICRP) با هدف ارتقای کیفیت برنامه‌های پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و به ‌منظور تسهیل ارتباطات علمی میان پژوهشگران فعال در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل کشور و پژوهشگران خارجی در قالب پروژه مشترک، تبادلات علمی بین‌المللی فی‌مابین تعريف شده است. حمایت‌های مرکز در چارچوب این برنامه، تامین بخشی از هزینه‌های اجرای پژوهش است.

برنامه همکاری های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی(ICARD) که دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی کشور می‌توانند با همکاری استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم سایر کشورها که در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور فعالیت دارند، طرح‌های مشترکی را تعریف و اجرا کنند، طرح‌هایی در این برنامه در اولویت قرار دارند که آورده طرف خارجی بخشی از هزینه های اجرای آنها را پوشش دهند و یا به برقراری همکاری علمی مستمر بین چند آزمایشگاه یا مرکز پژوهشی ایرانی و خارجی منجر شوند.