.

اطلاعيه برگزاري مصاحبه داوطلبان آزمون دكتري سال 99 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

اطلاعيه برگزاري مصاحبه داوطلبان آزمون دكتري سال 99 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

 

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران از داوطلبان مجاز دوره دكتري براي شركت در مصاحبه علمي آزمون دكتري Ph.D (نيمه متمركز) سال 1399 كه به صورت غير حضوري برگزار خواهد شد، دعوت به عمل مي‌آورد.

داوطلبان موظف‌اند اسكن مدارك خواسته شده را حداكثر تا تاريخ 1399/07/04 به ايميل Edu@ippi.ac.ir  ارسال نمايند.

  • بديهي است عدم ارسال مدارک تا تاريخ قيد شده به منزله انصراف متقاضي تلقي مي‌شود.
  • تاريخ برگزاري مصاحبه‌ي آموزشي- پژوهشي در تاريخ‌هاي شنبه 99/07/12 و يك‌شنبه 99/07/13 و مصاحبه‌ي پژوهش محور دوشنبه 99/07/14 و سه‌شنبه 99/07/15 از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.
  • اعلام ساعت مصاحبه جهت آنلاين شدن و لينك مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.
  • تصويرمدارك ارسالي بايد با فرمت  jpg و با حجم كمتر 500كيلو بايت و بيشتر از 100 كيلو بايت باشد. كليه مدارك دسته‌بندي شده و در فولدرهاي جداگانه به صورت زيپ ارسال شود.

مدارك مورد نياز كه مي بايست معرفي شدگان براي انجام مراحل مصاحبه ارسال نمايند به شرح ذيل است.

1-    تصوير مدرك كارشناسي‌ارشد و كارنامه كامل تحصيلي

تبصره: معرفي شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه‌اي هستند، مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 99/07/30 فارغ التحصيل شوند (اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون و يا دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي)

2-    تصوير مدرك كارشناسي و كارنامه كامل تحصيلي

تبصره1: آن‌دسته از معرفي‌شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته، مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.

تبصره 2: معرفي شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق  نيستند، لازم است اصل گواهي فارغ‌التحصيلي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

3-    تصوير شناسنامه و كارت ملي

4-    مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور (براي برادران) را مشخص نمايد.

5-    اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعی و يا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات  فناوری بوده که به تاييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد. (برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند.)

6-    تصوير كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1399

7-    کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی. (عناوين موارد فوق به طور دقيق در كاربرگ شماره 1 وارد شود.)

8-    ارسال تصوير فيش واريزي به مبلغ 1.000.000 ريال (معادل يكصد هزار تومان) به شماره حساب‌هاي 285607418 بانك تجارت شعبه قدس كد 151 به شماره شبا 300180000000000285607418IR يا شماره حساب 4001021003009849 نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره شبا 390100004001021003009849 IRبه نام پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و شماره كارت 5859837000076832 (به شماره شناسه 358580210741135500000002202000) (داوطلبان حتما در واريزي‌هاي خود شماره شناسه را وارد نمايند.)

9-    داوطلباني كه براي مصاحبه به چند كد رشته محل معرفي شده‌اند، مي‌بايست بدون توجه به تعداد كد رشته‌ها، فقط يك مبلغ را واريز نمايند.

10-       تصويركاربرگ تكميل شده مشخصات فردي داوطلب كه ضميمه اين اطلاعيه است. (كاربرگ شماره 1)

11-   جزئيات و نحوه امتيازدهي براي سنجش مرحله دوم به شرح كاربرگ شماره 2  است. (فقط جهت اطلاع)

11- صورتجلسه دفاع از پايان‌نامه

12- گواهي اخذ رتبه تحصيلي برتر در دوره كارشناسي ارشد و يا كارشناسي (در صورت وجود)

13- ارائه حداقل دو توصيه نامه از اعضاي هيات علمي مرتبط با دوره‌ كارشناسي ارشد (اساتيد راهنما و مشاور داوطلب) الزاميست.

14- مقالات علمي- پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته شده (داخلي و خارجي) (ثبت نام يا (Submit) مقاله مورد قبول نيست.)

15- گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران

16- برگزيدگان المپيادهاي علمي- دانشجويي

17- مقالات چاپ شده يا پذيرفته شده علمي- ترويجي مرتبط با رشته تحصيلي

18- مقالات چاپ شده در كنفرانس‌هاي معتبر (داخلي يا خارجي)

19- تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي (چاپ شده يا پذيرفته شده)

20- مدرك زبان معتبر

22- پذيرفته‌شدگان بايد مدركي كه معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد در آن قيد شده باشد را ارائه نمايند.

23- كساني كه در كد رشته پژوهش محور معرفي شده‌اند بايد طرح‌واره خواسته شده براساس طرح‌هاي پژوهشي تقاضا محور كه در جدول ذيل اعلام شده است، را تهيه و به آدرس ايميل Edu@ippi.ac.ir با موضوع طرح‌واره تا تاريخ 99/07/04 ارسال نمايند. (الزامي)

رديف

عنوان طرح‌هاي پژوهشي

1

دستيابي به دانش فني توليد  SSBR در مقياس آزمايشگاهي

2

تطبيق فناوري توليد گرفت  MBS جهت توليد در مقياس صنعتي در مجتمع قائد بصير

3

طراحي و ساخت تجهيزات توليد الكترود پليمري سلول خورشيدي به روش چاپ رول به رول در مقياس كارگاهي

4

     ارزيابي همزمان عوامل هسته‌زاي سلف اسمبل و نوع بتا بر رفتار فوم شوندگي پلي‌پروپيلن

5

تعيين روش ارزيابي مقاومت SCG با استفاده از آزمون كشش

6

بررسي نقش نانو ذرات بر رفتار ويسكوالاستيك آب‌بندهاي لاستيكي در قطعات بالگردها

7

اصلاح فرمولاسيون‌هاي موجود، ارائه فرمولاسيون‌هاي جديد و انجام آزمون‌هاي مورد نياز براي توليد قطعات لاستيكي

طرح واره

معرفي‌شدگان مرحله اول دوره دكتري پژوهش محور پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به منظور تهيه طرح‌واره مي‌بايست از ساختار زير بهره گيرند.

Ø     عنوان طرح:

در اين قسمت طرح پيشنهادي مورد علاقه داوطلب كه در جدول بالا قرار گرفته است ذكر مي‌گردد.

 Ø     شرح خلاصه‌ايي از مساله طرح شده در عنوان طرح: "در ذيل عنوان مقدمه"

در اين قسمت داوطلب مي‌بايست مفاهيم اصلي در طرح را شناسايي كرده و به صورت مشروح تبيين كند. در اين قسمت بايد اهداف و اهميت  طرح پيشنهادي نيز ذكر گردد.

 Ø     مروري بر  تحقيقات مرتبط: "در ذيل عنوان  مقدمه"

پس از درك و شناسايي موضوع مطرح شده، بايستي تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه به صورت مختصر بيان شود.

 Ø     روش و ابزار تحقيق:

در اين بخش مراحل پيشنهادي لازم براي انجام تحقيق شامل مواد، ابزار آزمايشگاهي، كارگاهي و آناليزهاي مربوطه ذكر گردد و زمان‌بندي انجام طرح نيز بيان گردد.

 Ø     منابع:

در اين بخش منابع مورد استفاده ذكر گردد (شيوه نوشتن مراجع براساس انتخاب يك استاندارد، از ميان روش‌هاي موجود صورت گيرد.)

 Ø     انگيزه نامه: statement of purpose (اختياري)

در اين بخش شرح مختصري از ويژگي‌هاي شخصي، توان‌مندي‌ها، دلايل انتخاب پژوهشگاه پليمر و اهداف و آرزوهاي آتي ذكر گردد. انگيزه‌نامه بايد حدالامكان داراي موارد مطرح شده در وبسايت دانشگاه MIT به آدرس زير باشد.

http://web.mit.edu/msrp/myMSRP/docs/Statement%20of%20purpose%20guidelines.pdf