جدیدترین نسخه IPJ منتشر شد

IPJ

هشتمین شماره از سی و سومین سال انتشار Iranian Polymer Journal منتشر شد. علاقمندان می توانند مطالب این شماره را در نشانی زیر بخوانند:

https://link.springer.com/journal/13726/volumes-and-issues/33-8?utm_source=toc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_13726_33_8&utm_content=etoc_springer_20240705