کتابخانه پژوهشگاه رتبه سوم کتابخانه­ های دانشگاه ­ها، پژوهشگاه­ ها و مراکز علمی کشور

کتابخانه پژوهشگاه رتبه سوم کتابخانه­ های دانشگاه ­ها، پژوهشگاه­ ها و مراکز علمی کشور

کتابخانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران رتبه سوم کتابخانه­ های دانشگاه­ ها، پژوهشگاه­ ها و مراکز علمی کشور را کسب کرد.
بر اساس اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کتایخانه­ های دانشگاه و پژوهشگاه­ های زیر پوشش وزارت عتف از سال تحصیلی 95-1394 تا کنون، در پنج بخش مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات و خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته ­اند. بر این اساس کتابخانه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در رتبه سوم پس از بنیاد دانشنامه­ نگاری ایران و پژوهشگاه بین ­المللی زلزله و مهندسی زلزله قرار گرفته است.