CURRICULUM VITAE

Majid Karimi

 

·        مجید کریمی

استادیار گروه مهندسی پلیمریزاسیون،‌ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

·        سوابق اجرایی:

عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

عضو هیات علمی مدعو دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی

 

·        سوابق تحصیلی

دکتری شیمی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

 

·        مقالات  و سمینارهای علمی 

 

1.      Hybrids of Bowl-like and Crumpled Hollow Carbon Particles Synthesized through Encapsulation Templating, Langmuir, 2020, Parvin Kiany, Fatemeh Goharpey, Majid Karimi, Reza Foudazi.

 2.      Synthesis of 1‐hexene/1,7‐octadiene copolymers using coordination polymerization and postfunctionalization with triethoxysilane, journal of applied polymer science, 2020, Mina Kateb, Majid Karimi, Gholam‐Reza Nejabat, Seyed Mohammad Mahdi Mortazavi, Saeid Ahmadjo.

 3.      Plasma modification of heparinised CNT/PU nanocomposite and measuring of mechanical, calcification and platelet adhesion properties for application in heart valve, Plastics, Rubber and composite, 2020, Boshra Ataei, Mohammad Taghi Khorasani, Majid Karimi, Morteza Daliri-Joupari.

 4.      Preparation of hydrophilic polycaprolactone/modified ZIF-8 nanofibers as a wound dressing using hydrophilic surface modifying macromolecules, Materials Science and Engineering: C, 2019, Azadeh Ghaee, Majid Karimi, Maryam Lotfi-Sarvestani, Behrouz Sadatnia, Vahid Hoseinpour.

 5.      Optimization of Electrospinning Conditions for Magnetic Poly (acrylonitrile- co- acrylic acid) Nanofibers, Journal of Nanostructure, 2019, N. Sabzroo, T. Rohani Bastami, M. Karimi, T. Heidari   

 6.      Anti-thrombogenicity and permeability of polyethersulfone hollow fiber membrane with sulfonated alginate toward blood purification, International Journal of Biological Macromolecules, 2018,  Salimi, A. Ghaee, A. FauziIsmail, M. Karimi

7.      A 3D nanoscale polyhedral oligomeric silsesquioxanes network for microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons,  Microchimica Acta, 2018,  H. Bagheri, G. Soofi, H. Javanmardi, M. Karimi   

8.      Synthesis and characterization of magnetic poly(acrylonitrile-co-acrylic acid) nanofibers for dispersive solid phase extraction and pre-concentration of malachite green from water samples, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2018,  N. Sabzroo,T. R. Bastami ,M. Karimi,T.Heidari, Sh. Agarwal, V. KumarGupta  

9.      H2 effect in Chevron–Phillips ethylene trimerization catalytic system: an experimental and theoretical investigation, Polymer Bulletin, 2018, N. Bahri-Laleh, M. Karimi, Z. Kalantari, M. Fallah, A. Hanifpour, M. Nekoomanesh

 10.  Synthesis and characterization of poly1-hexene/silica nanocomposites, Polymer Testing, 2017, A. Hanifpour, N. Bahri-Laleh, M. Nekoomanesh-Haghighi, M. Karimi 

 11.   Removal of Methylene Blue Using Polyacrylic Acid/Octavinyl Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Nanocomposite, Journal of Nanoanalysis, 2017, M. Zarezadeh-Mehrizi, M. Karimi *, Z. Kalantari khoramdareh, M. Qomi   

 12.  Study on unsaturated structure and tacticity of poly1-hexene and new copolymer of 1-hexene/5-hexene-1-ol prepared by metallocene catalyst, Journal of Organometallic Chemistry, 2016, A. Hanifpour, N. Bahri-Laleh, M. Nekoomanesh, M. Karimi   

13.  پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد، بسپارش،2016 ، احد حنیف پور، نعیمه بحری لاله، مهدی نکومنش حقیقی، مجید کریمی

14.  مروری بر کامپوزیت های پلیمر - سیلسزکیوکسان الیگومری چند وجهی ، بسپارش، 1396، منصوره زارع زاده مهریزی، مجید کریمی،

 زهرا کلانتری خرم دره، مهدی نکومنش حقیقی

15.  کاربرد نانو ساختارها در استخراج فاز جامد، دنياي نانو ، 1395، همکاران:نفيسه سبسرو، طاهره روحاني بسطامي*، مجيد کريمي، طاهره حيدري

16.  پليمر شدن كوئورديناسيوني آلفا اولفين‌ها با كاتاليزورهاي فيليپس، بسپارش، 1394، مجيد كريمي، آمنه رهبر، مرضيه حق‌وردي، مهدي نكومنش، نعيمه بحري لاله     

 17.    Synthesis, characterization and implementation of 3D nanoscale epoxy–polyhedral oligomeric silsesquioxanes network for isolation of polycyclic aromatic hydrocarbons in tea and coffee, H. Bagheri, G. Soofi, H. Javanmardi, M. Karimi, Tabriz, Iran, 2018.

 18.   Synthesis of silane-grafted 1-hexene/nonconjugated diene copolymer by platinum complex, M. Kateb, M. Karimi, S. Ahmadjo*, S. M. M. Mortazavi, Tehran, Iran, 2018

 19.  One-step synthesis bowl like hollow carbon nanosphere, P. Kiany, F. Goharpey, M. Karimi, R. Foudazi , Tehran, Iran, 2018.

 20.  Copolymerization of 1-hexene/1,7- Octadien with rac-Et(Ind)2ZrCl2/MMAO catalyst system, M. kateb. M. Karimi, S. Ahmadjo, M.M. Mortazavi, Allameh Tabatabail University, Tehran. Iran, 2018.

 21.  Silica Grafted Poly1-hexene as New Coupling Agent in Polyolefin Technology, A. Hanifpour, N. Bahri-Laleh, M. Nekoomanesh-Haghighi, M. Karimi, Tehran, Iran, 2016.

 22.  Study on H2 effect in Chevron-Phillips oligomerization catalytic system, N. Bahri-Laleh, M. Karimi, F. Kalantari, M. Fallah, E. Naji, Sh. Rahmatian, A. Hanifpour, M. Nekoomanesh-Haghighi,Tehran, Iran, 2016.

 23.  Different behavior of Cp 2 ZrCl 2 /MAO catalytic system in 1-hexene homopolymerization and 1-hexene/5-hexene 1-ol copolymerization, A. Hanifpour, N. Bahri-Laleh, M. Nekoomanesh-Haghighi, M. Karimi, Tehran, Iran, 2016.

 24.  Studying of thermal and mechanical properties of poly1- hexene/nano silica composites, A. Hanifpour, N. Bahri-Laleh, M. Nekoomanesh-Haghighi, M. karimi, Tehran, Iran, 2016.

 25.  Poly1-hexene OH-functionalization to prepare silica grafted poly1-hexene composites, A. Hanifpour, N. Bahri-Laleh, M. Nekoomanesh-Haghighi, M. karimi, Tehran, Iran, 2016.

 26.   Synthesis and Characterization of Cross-Linked Acrylic Acid/POSS Hydrogels: Effects of the POSS Amount and pH Value on Swelling, Z. Kalantari, M. Karimi, M. Zarezadeh, M. Nekoomanesh-Haghighi, Tehran, Iran, 2016.

 27.   Effect of Electrospinning Parameters on Morphology of poly(acrylonitrile-co-acrylic acid) Magnetic Nanofibers   
N. Sabzroo, M. Karimi, T. Rohani Bastami, T. Heidari,  Tehran, Iran, 2016.

 28.  Theoretical and experimental investigations of octakis (3-chloropropyl) octasilsesquioxane, M. Ghambarian, M. Karimi, M. Zarezadeh, Z. Kalantari, Tehran, Iran, 2016.

 29.  Preparation and Characterization of Magnetic Poly (acrylonitrile-co-acrylic acid) Nanofibers: Investigation of Electrospining Conditions on Nanofibers Morphology, N. Sabzroo, M. Karimi, T. Rohani Bastami, T. Heidari, Tehran, Iran, 2016.

 30.  Rafting of octavinyl POSS onto the Polyurethane film using LF plasma: Modification for biomedical application   
 H. Shamsi, M. T. Khorasani, A. Jamshidi, M. Karimi, E. Hosaini Alvand, Tehran, Iran, 2016

 31.  Active Site Formation in Phillips CrO3/SiOx Catalysts: A DFT Study, N. Bahri-Laleh, M. Karimi, M. Ghambarian, IPPI, Tehran, Iran, 2014.

32.  Synthesis of silica gel as a chromium-based catalyst support for polymerization of olefins, M. Karimi, M. Haghverdi, Tehran, Iran, 2014.

 33.  Oil Spill Sorption Using Super-hydrophobic Sorbents, S. Sajadi, M. Karimi, Tehran, Iran, 2012.

 
     

·        پژوهش های صنعتی درون و برون سازمانی

مطالعه و بررسی خواص فیزیکی و عملکردی بازدارنده های پلیمری تشکیل دهنده هیدرات

 ارائه خدمات پژوهشي توليد لايه هاي سيليكوني منعطف و مقاوم حرارتي در برابر سوختن فسفر سفيد با استفاده از نانو ذرات سيليكا آيروژل و نانو ذرات آلومينيم به روش جدايي فاز در مقياس آزمايشگاهي

سنتز و تولید 3 نوع مختلف نانو ذره POSS تک عاملی

دستيابي به دانش فني توليد 1-هگزن در مقياس آزمايشگاهي

 كسب دانش فني توليد اسيد لاكتيك با خلوص 80% داراي شماره شناسايي 50-21-5 در مقياس نيمه صنعتي

 ساخت پلي اولفين هاي حلقوي عامل دار بر پايه كاتاليست هاي فرامتالوسن نيكلي

 راه اندازی سرد گلس لاین برای تولید نیمه صنعتی ذرات POSS

 ساخت پیگمنت های صدفی

 

 

·        اختراعات ثبت شده

             فرآيند تريمريزاسيون اتيلن با استفاده از سيستم كاتاليزوري ارتقا يافته

نعيمه بحري لاله، مجيد كريمي، مهدي نكومنش، زهرا كلانتري خرمدره  محل ثبت: اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، تاریخ ثبت1397

              ساخت جاذب‌هاي پلي الفا الفيني به منظور جذب آلودگي هاي نفتي و هيدرو كربني

 سيدمحمد مهدي مرتضوي، مجيد كريمي  محل ثبت: اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، تاریخ ثبت1396

              سنتز نانوذرات سيلسسكويي اكسان(POSS) با گروه عاملي كلر با بازده بالا

منصوره زارع زاده مهريزي، مجيد كريمي، زهرا كلانتري خرمدره، مهدي نكومنش  محل ثبت: اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تاریخ ثبت1395 

              تهيه پليمرهاي شبكه اي شده و حساس به pH آكريليك اسيد با استفاده از نانوذرات POSS

زهرا كلانتري خرمدره، مجيد كريمي، منصوره زارع زاده مهريزي، مهدي نكومنش  محل ثبت: اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی   تاریخ ثبت۱۳۹۵ 

              تهيه نانوذرات سيلسسكيوكسان با گروه عاملي وينيل  (Vinyl POSS)به عنوان عامل اتصال عرضي در پليمر جهت بهبود خواص

 منصوره زارع زاده مهريزي، مجيد كريمي، مهدي نكومنش  محل ثبت: اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی   تاریخ ثبت1395 

              ساخت كامپوزيت هاي پلي 1-هگزن/سيليكا با هدف كاربرد به عنوان مستربچ براي توليد كامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن و پلي پروپيلن

احد حنیف پور، نعیمه بحری لاله، مهدی نکومنش حقیقی، مجید کریمی  محل ثبت: اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی   تاریخ ثبت1395 

              توليد سيليكاژل به روش سل-ژل از سديم سيليكات

نعيمه بحري، آمنه رهبر، مرضيه حق وردي، مهدي نكومنش، مجيد كريمي  محل ثبت: اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی   تاریخ ثبت1393

 

·        اطلاعات تماس

48662299-021

·        آدرس پست الکترونیکی

m.karimi@ippi.ac.ir