تفاهم نامه ها

رديف تفاهم نامه زمينه همكاري تاريخ عقد تفاهم‌نامه تاريخ پايان عقد تفاهم‌نامه امضا كنندگان
1 دانشگاه آزاد اسلامي استفاده از توانايي‌هاي آموزشي، پژوهشي، فناوري و تجهيزاتي طرفين به منظور برطرف نمودن نيازهاي متقابل 93/4/28 96/4/28 دكتر حميد ميرزاده دكتر مهدي نكومنش
2 انجمن علمي پريودنتولوژي ايران ايجاد همكاري فيمابين پژوهشگاه و انجمن 93/6/17 96/6/17 دكتر بهزاد هوشمند دكتر حسن عربي
3            
4 شركت سهامي دورود كليد برق
 
انجام خدمات آزمون نمونه‌اي جهت مقره‌هاي فشار قوي كامپوزيتي 1393 1394 مهندس رضا خورده چي
مهندس علي خورده چي
دكتر مهدي نكومنش
5 شركت نكوپژوهش اروند اعلام آمادگي جهت همكاري مشترك 93/7/16 95/7/16 دكتر احسان نجابت دكتر حسن عربي
6 گروه صنعتي برنز اعلام آمادگي جهت همكاري مشترك 95/7/16 94/7/19 مهندس مصطفي كاظم زاده دكتر حسن عربي
7 شركت تحقيقاتي و مهندسي توفيق دارو ايجاد همكاري في‌مابين پژوهشگاه و صنعت در زمينه‌هاي توسعه دانش مرتبط با فناوري‌هاي دارويي و سلامت و تجاري سازي آن 93/7/22 94/7/22 دكتر حسين عطار دكتر مهدي نكومنش
8 مراكز تحقيقات كاربردي معاونت آماد و پشتيباني ناجا همكاري مشترك در زمينه‌هاي علمي، آموزشي، تحقيقاتي و فناوري 93/8/17 3 سال سرهنگ مهراب رامك دكتر مهدي نكومنش
9 شركت بين المللي آرمان سرمايه گذاري جاويد اعلام آمادگي جهت همكاري مشترك 93/8/24 95/8/24 مهندس مجيد خسروي دكتر حسن عربي
10 لاستيك البرز جهت همكاري در طرح‌هاي تحقيقاتي 94/2/8 97/2/8 مهندس گودرز رضايي دكتر مهدي نكومنش
11 شركت مازرون فوم همكاري مشترك در زمينه‌هاي علمي، آموزشي، تحقيقاتي 94 95 مهندس محمدمهدي محمدي دكتر محمدحسين بهشتي
 


دانش هاي توسعه يافته
هزينه آزمايشات

دفترچه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي
سوالات متداول مجريان

دوره هاي آموزشي
تقويم دوره هاي آموزشي سال جاري