هيئت مميزه مشترك

هيئت مميزه مشترك پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران‌،‌ پژوهشگاه مواد و انرژي، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي و موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش در سال 82  فعاليت خود را آغاز كرد. اعضاي اين هيات توسط وزير وقت علوم به مدت دو سال منصوب شدند و اولين جلسه را در تاريخ 82/4/14 در محل دبيرخانه اين هيئت واقع در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران تشكيل دادند. اعضاي حقيقي دوره  هشتم هيئت مميزه ، براساس "دستورالعمل طرز تشكيل هيئت مميزه موسسه و وظايف و اختيارات" آن مصوب سال 1395 طي ابلاغ وزير محترم علوم،‌ تحقيقات و فناوري به شرح ذيل از تاريخ 98/2/23 به مدت دو سال منصوب گرديدند.

اعضاي دوره جديد هيئت مميزه مشترك پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران‌،‌ پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران، پژوهشگاه مواد و انرژي، و پژوهشگاه رنگ (شروع دوره از 9/5/1400)

اعضاي حقوقي

آقای دکتر مهدي نكومنش رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران - رئيس هيئت مميزه مشترك

آقاي دكتر حمید یگانه معاون پژوهشي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران - دبیر هیئت ممیزه مشترک

 اعضاي حقيقي

جناب آقای دکتر محمد شاهرخی استاد دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقاي دکتر ابراهيم واشقاني فراهاني استاد دانشگاه تربيت مدرس

جناب آقای دکتر تورج محمدي استاد دانشگاه علم و صنعت

جناب آقای دکتر مسعود اسفنده استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

جناب آقاي دكتر مرتضي احساني استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

جناب آقای دکتر اسماعیل قاسمی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

جناب آقای دکتر میرحمیدرضا قریشی استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

جناب آقای دکتر محمد عطایی استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

جناب آقای دکتر محدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

جناب آقای دکتر بابك مختاراني استاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

جناب آقاي دكتر محمدعلي كياني دانشيار پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

جناب آقاي دكتر عليرضا خاوندي رئيس پژوهشگاه مواد و انرژي

جناب آقاي دكتر محمدرضا رحيمي‌پور استاد پژوهشگاه مواد و انرژي

جناب آقاي دكتر علي زمانيان استاد پژوهشگاه مواد و انرژي

جناب آقاي دكتر محمد پازوكي استاد پژوهشگاه مواد و انرژي

جناب آقاي دكتر سعيد حصاركي استاد پژوهشگاه مواد و انرژي

سرکار خانم دکتر زهرا رنجبر رئیس پژوهشگاه رنگ

جناب آقای دکتر کمال الدین قرنجیگ استاد پژوهشگاه رنگ

جناب آقاي دكتر ابراهيم قاسمي دانشيار پژوهشگاه رنگ


چارت سازماني و راه ارتباطي

نام

سمت

شماره تماس

ايميل

دكتر مهدي نكومنش

رئيس هيئت مميزه مشترك

 

 

دكتر حمید یگانه

دبير هيئت مميزه مشترك

 

 

اكرم حسن نژاد

مسئول دبيرخانه هيئت مميزه مشترك

48662060

a.hasannezhad@ippi.ac.ir

فرزانه قيصري

كارشناس واحد

48662131

F.Gheysary@ippi.ac.ir

مریم حیدری نسب

‌كارشناس واحد

48662131

M.Heydarinasab@ippi.ac.ir