معاونت پژوهشی
 

معاونت پژوهشي از معاونت‌هاي اصلي پژوهشگاه است كه وظيفه برنامه‌ريزي و پشتيباني علمي و فني امور پژوهشي پژوهشگاه را برعهده دارد. همچنین فعالیت‌های مرتبط با مسائل آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیز از دیگر مسئولیت‌های این معاونت است. مهم‌ترین وظایف معاونت پژوهشي به‌شرح ذيل است:

  • بررسي و اتخاذ تصميم‌هاي مقتضي در خصوص فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي پژوهشگاه،
  • کمک در تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و آموزشي،
  • همكاري در اداره امور هيئت مميزه و همكاري با دبيرخانه هيئت امناي پژوهشگاه،
  • نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي و آموزشي،
  • اتخاذ تمهيدات لازم جهت ارتقاي كيفيت پژوهش و آموزش،
  • تشكيل جلسات شوراي پژوهشي و شوراي پژوهشگاه،
  • اداره امور واحدهاي تابعه معاونت،
  • بررسي لزوم خريد يا جابه‌جايي دستگاه‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي،

حوزه معاونت پژوهشی پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ازبخش‌هاي ذيل تشکیل شده است:

در سال‌هاي اخير، جذب پژوهشگر در دوره پسادكتري در تخصص‌هاي ويژه مرتبط با علوم و فناوري پليمر در اولويت‌هاي پژوهشگاه قرار گرفته است. اين فرايند از طريق جذب متقاضيان داراي مدرك دكتري كه در 5 سال گذشته فارغ‌التحصيل شده‌اند صورت مي‌پذيرد.
جهت تكميل فرم تقاضا به لينك زير مراجعه و فرم تكميل‌شده به نشاني الكترونيكي r.taheri@ippi.ac.ir يا z.djalali@ippi.ac.ir ارسال شود.
فرم مشخصات پژوهشگر پسادكتري

دفتر معاونت
دفتر معاونت هماهنگي‌هاي مربوط به مراجعات و كليه فعاليت‌هاي ارجاعي را انجام مي‌دهد. تهيه، ارسال، ثبت و بايگاني نامه‌ها و همچنين ثبت مأموريت‌ها و مرخصي‌هاي اعضاي هيئت علمي از كارهاي روزمره اين دفتر است.
مسئول دفتر: خانم عاطفه چمي  a.chami@ippi.ac.ir Email:
تلفن تماس: 44787024
دورنگار: 44787023