هيئت مميزه مشترك

هيئت مميزه مشترك پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران‌،‌ پژوهشگاه مواد و انرژي، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي و موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش در سال 1382  فعاليت خود را آغاز كرد.  اعضاي اين هيئت توسط وزير وقت علوم به مدت دو سال منصوب شدند و اولين جلسه را در تاريخ 82/4/14 در محل دبيرخانه اين هيئت واقع در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران تشكيل دادند. اعضاي حقيقي دوره  جدید هيئت مميزه ، براساس "دستورالعمل طرز تشكيل هيئت مميزه موسسه و وظايف و اختيارات آن" مصوب 1401/01/06 طي ابلاغ وزير محترم علوم،‌ تحقيقات و فناوري به شرح ذيل از تاريخ 1401/05/02به مدت دو سال منصوب گرديدند.

اعضای حقوقی:

جناب آقاي دكتر مهدي نكومنش رئيس محترم پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

جناب آقاي دكتر احمد شعباني رئيس محترم پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

جناب آقای دکتر حسن تاجيك رئيس محترم پژوهشگاه رنگ

جناب آقاي دكتر حميد اميدوار رئيس محترم پژوهشگاه مواد و انرژي

 اعضای حقیقی:

جناب آقاي دكتر مرتضي احساني استاد محترم پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

جناب آقای دکتر مسعود اسفنده استاد محترم پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

جناب آقاي دكتر شاكر حاجتي دانشيار محترم پژوهشگاه مواد و انرژي

جناب آقاي دكتر منصور رضوي دانشيار محترم پژوهشگاه مواد و انرژي

جناب آقاي دكتر مهدي رفيع‌زاده استاد محترم  دانشگاه صنعتي اميركبير

جناب آقاي دكتر مجتبي شمسي‌پور استاد محترم دانشگاه رازي كرمانشاه

جناب آقاي دكتر سيدخطيب الاسلام صدرنژاد استاد محترم دانشگاه صنعتي شريف

جناب آقای دکتر محمد سعيد عبايي استاد محترم پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

جناب آقای دکتر حسن عربي استاد محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

جناب آقای دکتر محمد عطایی استاد محترم پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

جناب آقاي دكتر عليرضا فخاري زواره استاد محترم دانشگاه شهيد بهشتي

جناب آقاي دكتر محمد فصيحي دستجردي دانشيار محترم دانشگاه علم و صنعت

سركار خانم دکتر ميترا قاسم‌زاده استاد محترم پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

جناب آقاي دكتر ابراهيم قاسمي دانشيار محترم پژوهشگاه رنگ

جناب آقای دکتر کمال الدین قرنجیگ استاد محترم پژوهشگاه رنگ

جناب آقای دکتر میرحمیدرضا قریشی استاد محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

جناب آقاي دكتر فرزاد محبوبي استاد محترم  دانشگاه صنعتي اميركبير

جناب آقاي دكتر علي‌اكبر يوسفي استاد محترم پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران


چارت سازماني و راه ارتباطي

نام

سمت

شماره تماس

ايميل

دكتر مهدي نكومنش

رئيس هيئت مميزه مشتركدكترحمیدیگانه

دبير هيئت مميزه مشتركاكرم حسن نژاد

مسئول دبيرخانه هيئت مميزه مشترك

48662060

a.hasannezhad@ippi.ac.ir

فرزانه قيصري

كارشناس واحد

48662131

F.Gheysary@ippi.ac.ir

مریم حیدری نسب

‌كارشناس واحد

48662131

M.Heydarinasab@ippi.ac.ir