دفتر رياست و روابط عمومي

اين دفتر زير نظر رياست پژوهشگاه فعاليت مي‎كند و عمده‎ترين مسئوليت‎هاي آن به شرح زير است:

 • تنظيم روابط عمومي پژوهشگاه
 • جمع‎آوري اطلاعات و آمارهاي موردنياز پژوهشگاه
 • ايجاد ارتباط با مطبوعات و صدا و سيما جهت انعكاس اخبار و دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي پژوهشگاه در سطح جامعه
 • گزارش هفتگی به کلیه همکاران از عملکرد پژوهشگاه و بخش های مختلف
 • حضور فعال در نمايشگاه‌هاي تخصصي
 • بررسي مسائل و مشكلات داخلي پژوهشگاه و انعكاس آن به رياست
 • تنظيم امور دفتر رياست و برنامه‎ريزي قرارهاي ملاقات و جلسات
 • ايجاد هماهنگي و تنظيم روابط واحدهاي مختلف با رياست پژوهشگاه
 • تنظيم مكاتبات دفتر رياست و طبقه‎بندي نامه‎ها
 • سازماندهي و نظارت بر اجراي بازديدهاي علمي گروه‎هاي مختلف از پژوهشگاه
 • برنامه‎ريزي و سازماندهي حضور در نمايشگاه‎هاي مختلف
 • برگزاري مراسم به مناسبت های ملی و مذهبی

نام و نام خانوادگی

عنوان

ایمیل

شماره تماس

عکس

مسعود حیدری

رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی

M.Heidari@ippi.ac.ir

48662055