گروه  پليمرهاي زيست سازگار در گروه پليمرهاي زيست سازگار، ما بدنبال تهیه مواد پیشرفته برای انواع کاربردهاي بیولوژیکی از جمله، پروتزها، سامانه هاي مهندسی بافت ، زخم پوش ها و غشاها هستیم.--محورهای پژوهشی

علایق و زمینه های مورد توجه ما شامل سیستم های پاسخگو به محرك بر پايه پلیمرهای طبیعی، سوپرامولکولی و سنتزي، آلیاژهای پلیمری ، سرامیک های زیست فعال و دوپ شده با فلزات زيست فعال، کامپوزیت های پلیمر- بیوسراميك و هیدروژل ها برای مهندسی بافت/پزشكي ترميمي است. از دیگر علایق در گروه طراحي و ساخت غشاهاي پليمري برای کاربردهای زیست پزشکی است.

 

این گروه برای همکاری با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي بین المللی آمادگي كامل دارد

ما آماده ارائه خدمات مشاوره با كیفیت در زمینه زيست مواد پليمري در سطح ملی / بین المللی هستیم


 

--جدیدترین مقالات

 

--آزمایشگاه ها و تجهيزات

آزمايشگاه هاي عمومي و دستگاهي

آزمايشگاه زيست سازگاري برون تني


آزمايشگاه زيست سازگاري درون تني


آزمايشگاه ميكروبيولوژي

اتاق عمل
People

Jalal Barzin

Web  page, publications

48662509

J.barzin@ippi.ac.ir

 

Mohammad T. Khorasani

Web  page, publications

48662435

M.Khorasani@ippi.ac.ir

Behrooz Sadatnia

Web  page, publications

48662487

b.sadatnia@ippi.ac.ir

Fatemeh Shokrolahi

Web  page, publications

48662514

f.shokrolahi@ippi.ac.ir

 Parvin Shokrollahi

Web  page, publications

48662513

p.shokrolahi@ippi.ac.ir

Mojgan Zandi

Web  page, publications

48662422

m.zandi@ippi.ac.ir

Nahid Salimi

Biomaterials Lab.

48662114

n.Salimi@ippi.ac.ir

Maryam A Akhondi

Cell and microbiology Lab.

48662169

m.akhoundi@ippi.ac.ir