آزمايشگاه خواص تريبولوژيكي
Tribological Properties


در اين آزمايشگاه رفتار سايشي و ضريب اصطكاك پلاستيك‌ها و كامپوزيت‌ها اندازه‌گيري مي‌شوند.
تربيولوژي علم و مهندسي اثر سطوح بر يكديگر در حركت است و شامل سه مقوله اصلي است:

1- سايش  Friction                               مقاومت در برابر حركت نسبي
2- فرسايش wear                                  اتلاف مواد در اثر حركت
3- روانكاوي         Lubrication           استفاده از يك ماده به شكل مايع و يا جامد براي حداقل كردن سايش و فرسايش
 
تريبولوژي علم مربوط به سطوح برهم ساينده است كه بر جنبه‌هاي متنوعي از زندگي روزمره از اصطكاك سلول‌هاي زنده و سايش در مفصل‌هاي بدن انسان گرفته تا روانكاري در موتورها و حتي زلزله شناسي سايه انداخته است.