:

 

در جلسه کمیته سلامت که با حضور دکتر نکومنش رئیس پژوهشگاه برگزار شد، بر اقدامات و مراقبت های بیشتر بهداشتی برای مقابله با کرونا تاکید شد.

 در ابتدای این جلسه مهندس مقدم مدیر امور اداری شرحی از فعالیت های انجام شده در این زمینه ارائه کرد. تهیه ماسک و دستکش و سایر اقلام محافظتی برای واحدهای در معرض خطر، ضدعفونی معابر پژوهشگاه، بازگشایی سالن های ورزشی طبق پروتکل وزارت بهداشت از جمله اقداماتی بود که مدیر امور اداری به آن اشاره کرد.