http://www.ippi.ac.ir/my_doc/iranpolymer/images/dr.nekomanesh.jpg

 

پيام رياست پژوهشگاه

در دنياي امروز علم و دانايي يكي از محورهاي اصلي پيشرفت و توسعه و تعالي هر كشور به شمار مي‌آيد و بدون ترديد يكي از راه‌هاي دستيابي به  دانايي پژوهش است. آنچه در اين مرحله‌ي تاريخي كه كشورمان در آن قرار گرفته بيش از پيش ضرورت دارد، لزوم توجه به امر پژوهش به عنوان موتور محركه‌ي اقتصاد دانايي محور است. اقتصادي كه در برنامه‌هاي توسعه كشور و در سند چشم‌انداز ترسيم شده، اقتصادي است بر پايه‌ي علم و دانايي.

بنابراين براي دستيابي به اين مهم تقويت جايگاه پژوهش ضروري است. اين ارتقا‌ي جايگاه ميسر نمي‌شود مگر در سايه برنامه‌ريزي، و بكارگيري همه‌ي ظرفيت‌ها.

پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران از بدو تأسیس تا کنون به حمدا... .توانسته است در جهت انجام رسالت پژوهشی خود گام‌های بلندی بردارد. اما تا دستیابی به آرمانهای  افق 1404 راه سختی پیش رو دارد.

اگر از یافته‌ها و مطالعات عمیق علمی خود بتوانیم مشکلات صنعت و کشور را در عرصه ها‌ی مربوط به حوزه‌ی پلیمر و پتروشیمی  برطرف کنیم یقیناً برون داد یافته‌های علمی، شکستن قفل ها و باز کردن گره‌های تبديل علم به فناوری است.

امید دارم تا در طی مسوولیت خویش با سرعت بخشیدن به این امر، پژوهشگاه ما در جایگاه والاتری از گذشته قرار گرفته و با تکیه بر توان علمی پژوهشگران و همت تک تک همکاران در بخش‌های مختلف، بتوانیم اهداف عالی کشور را محقق سازیم. انشاء ا...

 

با آرزوی موفقیت

مهدی نکومنش

رئیس پژوهشگاه